อบต.บ่อวินจัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่

อบต.บ่อวินจัดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้ชุมชนในพื้นที่


เมื่อเวลา09.00น.(29มี.ค.2566) ที่หอประชุมเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อวิน ตำบลบ่อวิน อำเภอศรีราชา นายสิรวิชฐ์ อำไพวงษ์ นายกอบต.บ่อวิน เป็นประธานเปิดโครงการอบรมอาชีพเสริม เพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนในชุมชน เนื่องจากสภาวะปัจจุบันประชาชนประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจสังคม และปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งประเทศ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ การประกอบอาชีพของประชาชน รายได้ลดลง ทำให้ประชาชนมีรายได้ไม่เพียงพอ

ทางอบต.บ่อวินได้ตระหนักถึงผลกระทบของประชาชนในเขตพื้นที่ จึงได้จัดทำโครงการอบรมอาชีพเสริมเพื่อเพิ่มรายได้แก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการประกอบอาชีพแก่ประชาชนในชุมชนที่ว่างงาน ผู้มีรายได้น้อย กลุ่มสตรี ผู้สูงอายุให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพิ่มมากขึ้น โดยมีทางบริษัทอมตะซิตี้ ระยอง จำกัด เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในโครงการนี้ โดยมีประชาชนในพื้นที่อบต.บ่อวิน เข้ารับการอบรมจำนวน 30 คน โดยมีการอบรมการทำเต้าหู้นมสด และการทำสลัดโรลโดยมีวิทยากรผู้ชำนาญการมาให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเรียนรู้และนำไปต่อยอดสร้างอาชีพเสริมต่อไป

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts