นักศึกษาmbac บางพระและ mcc ชลบุรี ดีใจทั่วหน้า ได้รับวุฒิการศึกษากันเสียทีหลังที่ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด2019 มาได้ตลอดทั้งปี

นักศึกษาmbac บางพระและ mcc ชลบุรี ดีใจทั่วหน้า ได้รับวุฒิการศึกษากันเสียทีหลังที่ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด2019 มาได้ตลอดทั้งปี

เมื่อวันที่1เม.ย. 2566 ที่ห้องประชุมใหญ่ ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจmbac บางพระและ วิทยาลัยเมืองชลพาณิชยการ mcc นางเกษร วุฒิสินธ์ พร้อมคณะผู้บริหารวิทยาลัย ได้ให้การต้อนรับ ดร.สิทธิพงษ์ ประธาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ ที่ได้เดินทางมามอบวุฒการศึกษาให้กับนักเรียนชั้นปวช.และ ปวส. ที่เรียนจบประจำปีการศึกษา2565 หลังที่ทุกคน ผ่านพ้นวิกฤตไวรัสโควิด2019 มาได้ตลอดทั้งปี ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานทำ มีอาชีพ และเป็นพลเมืองที่ดี เป็นไปตามปรัชญาของวิทยาลัย

ดังนั้นทางวิทยาลัย จึงได้มีการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรประจำปีการศึกษา2565ในช่วงเช้าขึ้น ตามสาขาวิชาชีพต่างๆรวม 567 คน และในช่วงบ่ายอีก 450 คน รวมทั้งหมดหนึ่งพันคนเศษ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจแก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกคน ที่พร้อมจะนำไปต่อยอดทางด้านการศึกษาในระดับ มหาวิทยาลัย และการดำรงชีพในอนาคตภายภาคหน้าต่อไปอีกด้วย


ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts