❤️ เพราะเราห่วงใยผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกๆท่าน ประมวลภาพความประทับใจ จากกิจกรรม “เปิดบ้านเบาหวาน กับ รพ.เอกชล” ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

❤️ เพราะเราห่วงใยผู้ป่วยโรคเบาหวานทุกๆท่าน ประมวลภาพความประทับใจ จากกิจกรรม “เปิดบ้านเบาหวาน กับ รพ.เอกชล” ในวันอาทิตย์ ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

 

คลินิกเบาหวาน ได้มีการจัดกิจกรรม ” เปิดบ้านเบาหวานกับ รพ. เอกชล ” Day Camp ขึ้นโดยมี นพ. ศิริพงษ์ ทรงวศิน ประธานค่ายเบาหวานกล่าวเปิดงาน และให้ความรู้กับผู้ร่วมงาน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้มีฐานกิจกรรม โดยแผนกเภสัชกรรม แผนกโภชนาการ แผนกกายภาพบำบัด และ แผนกห้องปฏิบัติการ เข้าร่วมเพื่อให้ความรู้กับผู้ร่วมงานด้วย

 

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ป่วยเบาหวานและผู้ดูแลได้เรียนรู้การดูแลตนเอง ให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อน จากเบาหวาน

ทางคลินิกเบาหวานขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน สามารถติดตามกิจกรรมดีดี และเข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ เพื่อรับความรู้ ความเข้าใจในการดูแลโรคเบาหวานได้ทุกท่าน เพียงติดตามข้อมูล ข่าวสาร และเข้าร่วมโครงการกับเรา ได้ที่


🏨 คลินิกเบาหวาน รพ.เอกชล
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 038-939999 ต่อ 2151
รพ.เอกชล 1 แผนกผู้ป่วยนอกอาคาร 2 ชั้น 1 (คลินิกเบาหวาน)
📌 ติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟสบุ๊ค : เบาหวาน เบาใจ กับ รพ.เอกชล
https://www.facebook.com/profile.php?id=100088860950616…

Related posts