อุบลราชธานี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยกาซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์

อุบลราชธานี-รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เยี่ยมชมโรงงานผลิตไฟฟ้าด้วยกาซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์

 

(4ม.ค.2563) นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ได้เดินทางไปเยี่ยมชมบริษัทอุบลไบโอเอทานอล จำกัด ที่บ้านหนองแปน ต.นาดี อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี ซึ่งเป็นโรงงานรับซื้อและแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ จากมันสำปะหลัง ผลิตเอทานอล มีโรงผลิตกาซชีวภาพจากน้ำเสีย และ มีการตั้งโรงผลิตไฟฟ้าจากกาซชีวภาพด้วยมันสำปะหลัง โดยเฉพาะจากหญ้าเนเปียร์ ขนาด 5.6 เมกะวัตต์ ที่รัฐบาลกำลังมีโครงการที่จะส่งเสริมให้เกษตรกรจัดตั้งเป็นโรงงานไฟฟ้าชุมชนผลิตไฟฟ้าจากกาซชีวภาพที่ได้จากหญ้าเนเปียร์ เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และ กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก ไปจนถึงเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ


รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน การมาศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นการศึกษาต้นแบบและความเหมาะสม เพื่อนำไปปรับใช้กับชุมชน โดยเป็นโครงการของรัฐบาลที่ศึกษามาก่อนหน้านี้ว่า หญ้าเนเปียร์มีความเหมาะสมที่จะนำไปผลิตเป็นกาซชีวภาพได้เป็นอย่างดี และ หากตั้งโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น ในชุมชนโดยนำกาซชีวภาพดังกล่าวมาใช้ ก็จะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนและ ยังสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้กับประเทศได้อีกด้วย ส่วนเป้าหมายพื้นที่การตั้งโรงไฟฟ้าชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์นั้น ไม่ได้กำหนดจำนวน แต่ขึ้นอยู่กับความพร้อมของชุมชน ซึ่งถ้าเป็นไปตามแผนงาน น่าจะเริ่มได้ทันทีในปี 2563 นี้.


เอกชัย​โป​ธา​ ข่าว​ภูธร​ รายงาน​

Related posts