ทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบปลากะตักแห้งพระราชทานฯ เตรียมขึ้นดอยสู่เด็กตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน (ชมคลิป)

ทัพเรือภาคที่ 1 รับมอบปลากะตักแห้งพระราชทานฯ เตรียมขึ้นดอยสู่เด็กตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=s7X-PzkQzBw[/embedyt]

ในวันนี้ 8 ธ.ค.63 กองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 พลเรือโท สุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี นำคณะประกอบด้วย พลเรือตรีชาติชาย ทองสะอาด ผอ.สำนักฝ่ายอำนวยการ ศรชล.ภาค 1 นาวาเอกสุรชัย ยงกัน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทรปรา การ นาวาเอก นพพล นากสวาท ผู้อำนวยการ กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 เข้ารับมอบ ปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน จากนายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ/ผอ.ศรชล.จังหวัดสมุทร ปราการ ณ สมาคมการประมงสมุทร ปราการ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

จากสมาคมการประมงสมุทรปราการ สมาคมการประมงคลองด่าน และพี่น้องชาวประ มงสมุทรปราการ ที่ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวาย หน้าพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยเสด็จพระราชกุศล โครงการตามพระราชดาริต่อ ต้านโรคขาดสารไอโอดีน ที่ดำเนินการมาถึง 24 ปี เพื่อนำแจกจ่ายให้กับประชาชน ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และภาคเหนือตอนล่าง โดยร่วมกับพี่น้องชาวประมง 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดตราด ระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ประจวบคิรีขันธ์ ชุมพร สมุทรสงคราม และอีก 17 หน่วยงานที่ร่วมน้อมเกล้าฯ ถวายอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีนในปี 2563 นี้ จำนวน 7,230 กก. ประกอบด้วย ปลาทูเค็ม 12,735 กก. ปลากระป๋อง 73,000 กระป๋อง น้าปลา 14,292 ขวด กะปิ 2,556 กก. และเกลือไอโอดีน 5,000 กก. รวมมูลค่า 3,102,665 บาท เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9


พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ กล่าวว่า ในนามของกองทัพเรือ โดยทัพเรือภาคที่ 1 ได้รับมอบ ปลากะตักแห้งปลาทูเค็มและอาหารทะเลที่มีสารอาหารไอโอดีน เพื่อส่งมอบให้กับโครงการส่วนพระองค์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อโดยเสด็จพระราชกุศลฯ ตามโครงการพระราชดำริต่อต้านโรคขาดสารไอโอดีน ซึ่งดำเนินการมาเป็นเวลา 24 ปีแล้ว
นายชาติชายอุทัยพันธ์ ผู้ว่าราช การจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวเสริมว่า จังหวัดสมุทรปราการ ได้เป็นส่วนหนึ่งที่มีผู้ประกอบการในด้านการประมงจำนวนมาก และได้เล็งเห็นความสำคัญ จึงร่วมกันรวบรวมอาหารประเภท ปลากระป๋องปลาทูเค็ม น้ำปลาขวด เพื่อรวบรวมให้กับทัพเรือภาคที่ 1 กองทัพเรือ นำส่งมอบให้กับเด็กและประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ราบสูง ที่ขาดสารไอโอดีน ตามโครงการพระราชดำริฯ ต่อไป


นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts