‘ผช.รัฐมนตรีแรงงาน’ ลงสุราษฎร์ฯ มอบของเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตน ม. 40 ที่ทุพพลภาพ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่ทุพพลภาพพร้อมมอบของเยี่ยม จำนวน 2 ราย

 


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2563 ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ทุพพลภาพ ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ของจังหวัด สุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ราย โดยมี นางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางมารศรี ใจรังษี ประกันสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี นางเมทิกา สัตตานุสรณ์ จัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วย

โดยได้ตรวจเยี่ยมผู้ประกันตน คือ รายแรก นายธีรพล ณะสุข อายุ 25 ปี อยู่บ้านเลขที่ 113/33 ซ.เสม็ดเรียง 10 หมู่ที่ 6 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทุพพลภาพเนื่องจากถูกยิง มีอาการทุพพลภาพร่างกายท่อนล่าง ไม่มีความรู้สึก ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 โดยนายธีรพลฯ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ทางเลือกที่ 2 จ่ายสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 150 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพ เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่ 1 มกราคม 2559 – 1 มกราคม 2574


จากนั้น ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ได้ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ นางระเบียบ จันทร์เลื่อน อายุ 66 ปี อยู่บ้านเลขที่ 58/1 ถ.วัดโพธิ์ ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ผู้ประกันตนทุพพลภาพ มาตรา 40 ทุพพลภาพเนื่องจากจอประสาทตาเสื่อม ทำให้ตาบอดมองเห็นเลือนราง ทุพพลภาพเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2560 โดยนางระเบียบฯ เป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2557 ทางเลือกที่ 2 จ่ายสมทบเข้ากองทุนเดือนละ 150 บาท ผู้ประกันตนจ่าย 100 บาท รัฐบาลอุดหนุน 50 บาทต่อเดือน มีสิทธิได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้กรณีทุพพลภาพเดือนละ 800 บาท เป็นระยะเวลา 15 ปี ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2560 – 29 สิงหาคม 2575

Related posts