สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆของแต่ละหน่วยงาน

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมงานกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8 เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจต่าง ๆของแต่ละหน่วยงาน

 

 

วันที่ 23 พ.ค 2567 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและติดตามภารกิจการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมี นางเอกอนงค์ บัวมาศ พาณิชย์จังหวัดชลบุรี นายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี และ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม

 

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้จัดโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี หอการค้าจังหวัดชลบุรี และ YEC Chonburi ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการทำงานอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

นายธวัชชัย ศรีทอง ได้กล่าวถึงความคืบหน้าในการทำงานด้านต่างๆ ทั้งเรื่องงบประมาณภาพรวมของจังหวัด และผลการดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานภายใต้ 20 กระทรวง การเตรียมความพร้อมในการให้บริการแบบ one stop sevice เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักลงทุนในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมที่มีเป็นจำนวนมากในจังหวัดชลบุรี รวมไปถึงประเด็นเรื่องของการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งน้ำท่วมและฝนแล้งที่ยังคงเป็นปัญหาในพื้นที่ด้วยเช่นกัน

สำหรับการจัดกิจกรรมสภากาแฟ ครั้งที่ 9 จะเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป

Related posts