‘ร่วมแก้ปัญหาขยะระยอง’

จ.ระยอง ดึงนักวิชาการ ภาคประชาชน ภาคเอกชน สื่อมวลชน ร่วมหาแนวทางแก้ปัญหาขยะครัวเรือนจากต้นทาง เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมเร่งผลักดันปัญหาการคัดแยกขยะเป็นวาระของจังหวัด

 

 

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 12 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมือง จ.ระยอง นายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้ นายณัฐศักย์ ดีศรี ท้องถิ่นจังหวัดระยอง เป็นประธานการประชุมหาแนวทางแก้ปัญหาการคัดแยกขยะของจังหวัดระยอง ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และเสนอให้เป็นวาระเร่งด่วนของจังหวัดระยอง โดยแต่งตั้งคณะทำงานขึ้นมาขับเคลื่อน โดยมีนายศิริชัย ฉลองนันทชัย ผอ.กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่น นายคีรีวัฒน์ อ้นพร้อม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นายสถาพร อินทุวรรณรัตน์ อนุกรรมการไตรภาคีภาคประชาชน นายภาราดร ชนะสุนทร รองประธาน ทสม.ระยอง นายจรัญ จันทร์มณี รองประทาน ทสม.ระยอง ดร.อบรม อรัญพฤษ์ นักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม นายศิริพงศ์ มีบุญเกิด ตัวแทนภาคประชาชน นายสิขริน ฟ้าประทานชัย ผู้ประกอบการภาคเอกชน นายเดชา สุวรรณสาร ประธานชมรมช่างภาพสื่อมวลชนระยอง เข้าร่วมประชุม

 

     

นายณัฐศักย์ ดีศรี ท้องถิ่นจังหวัดระยอง กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่สละเวลามาร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาการคัดแยกขยะของทางจังหวัด ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย หากเราไม่รณรงค์สร้างการตระหนักรู้ให้กับชาวบ้าน รวมไปถึงสถานประกอบการต่างๆ อีกไม่นานจังหวัดระยองจะต้องประสบปัญหาขยะล้นเมืองอย่างแน่นอน เพราะปัญหาขยะจากครัวเรือนในปัจจุบันมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากระยองเป็นเมืองท่องเที่ยว และอุตสาหกรรม การสร้างโรงไฟฟ้าจากขยะแห่งที่ 2 ยังคงอยู่ในขั้นตอนรอการอนุมัติจากกระทรวงอุตสาหกรรม คงต้องรออีกนาน ตอนนี้ที่ทำได้คงต้องช่วยกันหาวิธีอื่นมากำจัดขยะก่อน โดยควรเริ่มจากการคัดแยกขยะในพื้นที่ต้นทาง และหาพื้นที่กำจัดขนาดเล็ก โดยให้ อปท.แต่ละพื้นที่หาแนวทางร่วมกับคณะกรรมการแก้ปัญหาการคัดแยกขยะชุดใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองจะแต่งตั้งขึ้นในวาระต่อไป

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts