#ชลบุรี อำเภอบางละมุง จัดการคัดเลือกกำนันคนใหม่ตำบลเขาไม้แก้ว หลังหมดวาระ

#ชลบุรี อำเภอบางละมุง จัดการคัดเลือกกำนันคนใหม่ตำบลเขาไม้แก้ว หลังหมดวาระ

 

13 มิ.ย.67 ที่ห้องประชุม ที่ว่าการอำเภอบางละมุง นายวีกิจ มานะโรจน์กิจ นายอำเภอบางละมุง เป็นประธานการคัดเลือกกำนันตำบลเข้าไม้แก้ว แทนนายคณาเดช ผิวน้อย ซึ่งหมดวาระ เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการคัดเลือกกำนัน พ.ศ.2551 โดยให้กำหนดวันคัดเลือกกำนัน ภายหลังที่ได้ดำเนินการเลือกผู้ใหญ่บ้านที่ว่างอยู่ก่อน หรือว่างอยู่ในวันที่มีประกาศ ให้มีการคัดเลือกกำนัน แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 45 วัน ซึ่งการคัดเลือกกำนัน ต้องเป็นไปโดยเปิดเผย

 

โดยผู้ใหญ่บ้าน มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ใหญ่บ้านทั้งหมด ที่มีอยู่ในตำบล ซึ่งตำบลเขาไม้แก้ว มีผู้ใหญ่บ้านมาครบ จำนวน 5 คน โดยในที่ประชุม เสนอชื่อนายเดชธกิจ กีทีปกูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 เป็นกำนันตำบลเขาไม่แก้ว เพียงคนเดียวและมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นายเดชธกิจ ดำรงตำแหน่งกำนันตำบลเขาไม้แก้ว คนต่อไป ทั้งนี้นายวีกิจ นายอำเภอบางละมุง ทำการประกาศผลการคัดเลือกกำนัน ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอบางละมุง และที่ทำการผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ในตำบลเขาไม้แก้ว ให้รับทราบโดยทั่วกัน ต่อไป…

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts