จ.นครนายก : พัน.ร.รร.จปร.ได้จัดชป.กร.ขุนอาสา559 ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม

จ.นครนายก : พัน.ร.รร.จปร.ได้จัดชป.กร.ขุนอาสา559 ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม

 

19 ตุลาคม 2564 พัน.ร.รร.จปร.ได้จัดชป.กร.ขุนอาสา559 ลงพื้นที่รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนที่ประสบภัยจากน้ำท่วม (น้ำรอการระบาย)ในพื้นที่หมู่9 ตำบล บางอ้อ อ.บ้านนา จ.นครนายก อันเนื่องมาจากมีฝนตกติดต่อในพื้นที่ติดต่อหลายวันจำนวน 5 ครัวเรือน ทั้งนี้ยังได้รับทราบปัญหาถนนลาดยางทรุดในหมู่บ้านซึ่งอาจเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่ใช้ในการสัญจรโดยทางชุดป.กร.ฯ จะได้นำปัญหานี้ประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่และแก้ปัญหา ซึ่งทางผู้นำชุมชนตลอดจนชาวบ้านได้มีความประทับใจทั้งนี้ฝากขอบคุณ “กองทัพบก” ที่ช่วยเหลือประชาชน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts