ทัพเรือภาค 1 นำร่องรายงานผลการออกกำลังกายของกำลังพลผ่านแอพพลิเคชั่น สนองนโยบายแม่ทัพเรือ

กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1 จัดกิจกรรม “Happy Work Happy Health “ ทำงานอย่างมีความสุขด้วยสุขภาพที่ดี สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ส่งเสริมให้กำลังพลออกกำลังกายตามนโยบาย “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์” ของ แม่ทัพเรือ

 


วันที่ 18 พ.ย. 2562 นาวาเอกนพพล นาคสวาท ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เปิดกิจกรรมภายในกองกิจการพลเรือน กองบัญชา การทัพเรือภาคที่ 1 ภายใต้ชื่อ “Happy Work Happy Health “ทำงานอย่างมีความสุขด้วยสุขภาพที่ดี สร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Work place) ส่งเสริมให้กำลังพลภายใน กองกิจการพลเรือน กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 1

โดยพลเรือโทสุทธนันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 เรื่องการออกกำลังกายสนองต่อนโยบาย “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สม บูรณ์ “ ของพลเรือเอกลือชัย รุษดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ เพื่อสุขภาพที่ดีของกำลังพล( Happy Body)


โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ให้กำลังพลมีสุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ เพราะมีความเชื่อว่าถ้ากำลังพล มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงก็จะมีจิตใจที่ดีงาม มีความพร้อมที่จะรับมือกับการปฎิบัติงานภายใต้สภาวะที่กดดันรวมถึงปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ที่จะเข้ามาได้เป็นอย่างดี
โดยรายละเอียดของกิจกรรมนั้น ในทุกวันพุธของสัปดาห์ จะจัดให้มีการออกกำลังกายร่วมกันโดยการวิ่ง ส่วนในวันอื่นๆ ของสัปดาห์ กำลังพลทุกนายสามารถส่งผลการออกกำลังกายของตัวเองผ่านทางแอพพลิเคชั่นการวิ่งของหน่วย


นอกจากนั้นเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการออกกำลังกาย มีการสร้างหลักเกณฑ์ในการพิจารณารางวัลให้กับกำลังพลเป็นประจำทุก ๆ เดือนอีกด้วย “จิตใจที่เข้มแข็งและดีงามล้วนอยู่ในร่างกายที่สมบูรณ์ “


นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน
ภาพ/ข่าว แผนก ปจว./ปชส.กพร.บก.ทรภ.1

Related posts