ปทุมธานี-เปิดโครงการเภตรากรุ๊ปเสริมสร้างคนดี (ชมคลิป)

ปทุมธานี-เปิดโครงการเภตรากรุ๊ปเสริมสร้างคนดี

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=k1E_iV7AbPY[/embedyt]

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ โรงเรียนปทุมวิไล หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยชมรมคนรักถิ่นปทุม ได้จัดโครงการเภตรากรุ๊ปเสริมสร้างคนดี โดยได้รับเกียรติจากมีนายจรูญศักดิ์ สิงหเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ประธานในพิธี พร้อมด้วยดร.เดชา พวงงาม ประธานชมรมคนรักถิ่นปทุม, นายอนันต์ เภตรา ประธานบริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป, นายพัฒฐพงษ์ แก้วกัญยา กรรมการและประชาสัมพันธ์, หัวหน้าหน่วยงานทางการศึกษา, คณะกรรมการบริหารชมรม, คณะกรรมการประเมินกิจกรรม

ตลอดจนนักเรียนนักศึกษาที่มาร่วมกิจกรรม ส่วนภายในงานมีการจัดกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมนำความสุขในสถานศึกษา, กิจกรรมคัดลายมือ, กิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย และกิจกรรมกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมคุณธรรมนำความรู้ในสถานศึกษามีโรงเรียนสมัครเข้าร่วมรับการประเมิน 16 โรงเรียน และการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะได้รับเกียรติบัตร พร้อมเหรียญรางวัล โดยได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการประเมินกิจกรรม ด้านนายอนันต์ เภตรา ประธานบริษัทในเครือเภตรากรุ๊ป กล่าวว่า

วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อให้โรงเรียนจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักและปลูกฝังให้นักเรียนมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณและถิ่นเกิด เพื่อหล่อหลอมนักเรียนให้เป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถดำเนินการพิธีการทางศาสนาได้แก่กล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล อาราธนาธรรม อาราธนาพระปริตร กล่าวคำถวายสังฆทาน ถวายผ้าป่า แผ่เมตตา และอื่นๆ เพื่อให้นักเรียนเติมโตเป็นคนดีเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติในอนาคต

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน

Related posts