กาฬสินธุ์ ชาวบ้านร้องทางหลวงเปลี่ยนสะพานมรณะเป็นสะพานปลอดภัย (ชมคลิป)

ชาวบ้านในตำบลคลองขาม อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ รวมตัวเรียกร้องแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ สร้างสะพานข้ามคลองชลประทานให้ใหม่ หลังสะพานเดิมคับแคบ แนวถนนกับสะพานเป็นเส้นหยักเกือบเป็นโค้งหักศอก เกิดอุบัติเหตุบ่อย มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตหลายราย จนชาวบ้านตั้งชื่อให้ว่าสะพานมรณะ ด้านผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ลงพื้นที่เปิดเวทีรับปังความคิดเห็น ระบุจะใช้งบประมาณปี 2564 สร้างสะพานใหม่

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=axLt-SYjxMI[/embedyt]

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ที่ศาลาประชาคมบ้านหนองหล่ม หมู่ 10 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ นายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านใน ต.คลองขาม เพื่อหาแนวทางปรับปรุงสะพานข้ามคลองชลประทานระหว่างบ้านหนองหล่ม-บ้านหนองแวง โดยมีนายสุขสันต์ ภูทองทิพย์ ผญบ.บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 นางไมตรี ภูจอมหิน ผญบ.บ้านหนองแวงฮี หมู่ 11 และชาวบ้านร่วมแสดงความคิดเห็นจำนวนมาก


นายสมศรี ภูบัว อายุ 53ปี บ้านเลขที่ 95 อดีต สมาชิก อบต.คลองขาม บ้านหนองหล่ม หมู่ 10 ต.คลองขาม อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สะพานข้ามคลองชลประทานดังกล่าวก่อสร้างมาหลายปี ซึ่งมีปัญหาคือมีความคับแคบ กว้างเพียง 4 เมตร ยาว 10 เมตร หากเทียบกับแนวถนน ที่ทอดยาวมาถึงตัวสะพานทั้งด้านทิศเหนือและทิศใต้ จะเป็นเส้นหยักเกือบหักศอก และอยู่บนเนินสูง ขณะที่หน้าถนนจะกว้างกว่าตัวสะพาน ที่มีลักษณะกิ่วเหมือนคอขวด ทำให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะประสบอุบัติเหตุที่บริเวณนี้บ่อยครั้ง โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนปีนี้เกิดขึ้นแล้ว 3-4 ครั้ง มีทั้งผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย ชาวบ้านจึงตั้งชื่อให้ว่าสะพานมรณะ


นายสมศรี กล่าวอีกว่า สะพานจุดนี้ชาวบ้านใน ต.คลองขาม ต.ยางตลาด และ ต.เขาพระนอน รวมทั้งผู้ใช้รถใช้ถนนทั่วไปใช้ร่วมกันมานานหลายสิบปี ถือเป็นเส้นทางสายหลักในเขตนี้ ที่สามารถเดินทางต่อไปยัง อ.ห้วยเม็ก หรือเส้นทางลัดไปสู่แหล่งท่องเที่ยวเขื่อนลำปาว แต่เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง เนื่องจากสะพานคับแคบดังกล่าว และยิ่งมีการพัฒนาถนนหนทางให้รถราวิ่งสะดวก ประกอบกับมีผู้ใช้รถใช้ถนนมากขึ้น ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงขึ้น ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก จึงได้รวมตัวเรียกร้องให้สำนักงานแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบสะพานจุดนี้ ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และเพื่อที่จะเปลี่ยนจากชื่อสะพานมรณะเป็นสะพานปลอดภัยร่วมใจพัฒนา ซึ่งชาวบ้านก็พร้อมใจที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทั้งการเสียสละพื้นที่นาที่อยู่ใกล้เคียงกับสะพาน เพื่อการขยายช่องจราจรอีกด้วย


ด้านนายกฤษดา ธีระชวาลวงศ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทกาฬสินธุ์ กล่าวว่า หลังได้รับทราบปัญหาและความต้องการของชาวบ้าน ได้นำเจ้าหน้าที่เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและความต้องการของชาวบ้าน เพื่อหาแนวทางดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ สะพานดังกล่าวเป็นสะพาน คลส.ข้ามคลองชลประทานเดิมกว้าง 4 เมตร ทางเท้าข้างละ 1 เมตร ยาว 10 เมตร สิ่งที่ชาวบ้านต้องการคือขยายขนาดตัวสะพาน พร้อมไฟส่องสว่าง


นายกฤษฎา กล่าวอีกว่า กรมทางหลวงชนบท ตระหนักในความสำคัญและความจำเป็น ในการใช้เส้นทางของประชาชนที่ใช้เส้นทางสายนี้ ทั้งการสัญจร การคมนาคมขนส่งผลผลิต ติดต่อราชการ แต่จากสภาพสะพานที่คับแคบทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อย ได้รับความเดือดร้อนเสียหายทั้งทรัพย์สินและชีวิต หลังรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนแล้ว กรมทางหลวงจึงจะได้จัดทำโครงการก่อสร้างสะพาน คลส.จุดนี้ใหม่ โดยคือรื้อสะพานเดิมที่คับแคบออก และจะทำการสร้างสะพานใหม่มีความกว้าง 9 เมตร ยาว 15 เมตร พร้อมปรับแนวและยกระดับเชิงลาดถนนเชื่อมต่อและขยายบ๊อกคัลเวิร์ท ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางดังกล่าวได้อย่างถาวร โดยจะใช้งบประมาณของปี 2564

/ ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธฺุ์

Related posts