กาฬสินธุ์ บูรณาการสานพลังรัฐ เอกชน พัฒนาจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมบูรณาการการทำงานตามนโยบายรัฐบาล เทิดทูนสถาบัน และสานพลังรัฐ เอกชน ในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชนทั้ง 18 อำเภอ ที่ต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดเวลา 2 เดือนที่ปฏิบัติหน้าที่พ่อเมืองกาฬสินธุ์

 


วันที่ 28 พ.ย.2562 ที่ห้องโสมพะมิตร ชั้น 4 ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ (หลังใหม่) ซึ่งจัดให้มีการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ จ.กาฬสินธุ์ ครั้งที่ 11/2562 โดยมีนายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมฯ มีนางนงนิตย์ เนียมศิริ นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายคณิต คงช่วย หัวหน้าสำนักงาน จ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.สมนึก มิควาฬ ผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายชาญชัย ศรศรีวิชัย ปลัด จ.กาฬสินธุ์

พร้อมด้วยนายอำเภอทุกอำเภอ ผู้กำกับการสถานีตำรวจทุกแห่ง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
ทั้งนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนและประชาชน จ.กาฬสินธุ์ทั้ง 18 อำเภอ ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น ตลอดเวลา 2 เดือน ที่ได้ออกพื้นที่ไปปฏิบัติงานเยี่ยมพบปะพี่น้องประชาชน จนครบทุกอำเภอ โดยจะมุ่งทำงานตามนโยบายของรัฐบาล เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ตลอดจนประสานความร่วมมือรัฐ เอกชน ประชาชน ในการพัฒนาจังหวัดอย่างยั่งยืน ตามแนวทาง WE ARE KALASIN ฉับพลัน ทันที มีประสิทธิภาพ


อย่างไรก็ตาม ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการครั้งนี้ นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ ได้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการที่มาดำรงตำแหน่งใหม่ 5 คน ได้แก่ นายวิชัย ภูมิพิทักษ์กุล โยธาธิการและผังเมือง, นายฤาชัย จำปานิล ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำปาว, นางเทวี สิงห์พรมมา สรรพากรพื้นที่กาฬสินธุ์, ดร.นิรุจน์ อุทธา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกร จ.กาฬสินธุ์ และนายอรุชา เจียรอุดมเดช ผอ.สนง.จัดรูปที่ดินและวางแผนน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ 13


ในส่วนวาระการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ประกอบด้วย การนำเสนอผลงานแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำ ตามโครงการ Kalasin Happiness Model ในพื้นที่ อ.ยางตลาด อ.สมเด็จ และ อ.ฆ้องชัย, การทบทวนพัฒนาจังหวัดแผนปี 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งภายใน 6 ธ.ค.62, แจ้งกำหนดการวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 9 ธ.ค.62, เปิดรับข้อเสนอโครงการขอรับเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ฯ ภายใน 31 มี.ค.256 นอกจากนี้ ยังได้เชิญชวนทุกบุคลากรทุกหน่วยงาน ร่วมกิจกรรมเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก “สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน” วันอาทิตย์ 8 ธ.ค.2562 ณ ศาลากลางหลังใหม่


/ณัฐพงษ์ ประชากูล จ.กาฬสินธุ์

Related posts