กระบี่ขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนแบบยั่งยืน Mis for sustainable road safety

กระบี่ขับเคลื่อน “ตำบลขับขี่ปลอดภัย” เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนแบบยั่งยืน Mis for sustainable road safety

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จังหวัดกระบี่จัดงานแถลงข่าวโครงการบริหารจัดการแผนงานด้วยระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืนครั้งที่ 5 ในหัวข้อกระบี่ปลอดภัยป้องกันภัยและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดปีถวายในหลวงและการจัดการระดับพื้นที่ตำบลขับขี่ปลอดภัย ณ ห้องประชุมกองกลางโรงแรมกระบี่ฟร้อนท์เบย์รีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ โดยมีพลตำรวจโทหม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ มอบหมายให้ พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนินรอง กอ.รมน.เป็นประธานในงานร่วมกับ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกระบี่ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขนส่งจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงกระบี่ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท และบริษัทคุ้มครองกลางผู้ประสบภัยจากรถสาขากระบี่ ร่วมในงานอุบัติเหตุทางถนนเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยและเกือบทุกประเทศทั่วโลกซึ่งไม่เพียงส่งผลต่อผู้ประสบภัยเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมสำหรับจังหวัดกระบี่เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงติดอันดับของโลกในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมากสร้างรายได้ให้จังหวัดในประเทศแต่ในขณะเดียวกันปริมาณปริมาณรถที่เพิ่มมากขึ้นก็เป็นปัจจัยที่ทำให้สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ทวีปมากเช่นกัน

พ.อ.ชัยพิพัฒน์ รันสูงเนิน รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การประชุมในครั้งนี้ เป็นนิมิตรหมายที่ดีในการยกระดับการจัดการเรื่องความปลอดภัยทางถนนของจังหวัดกระบี่ ภายใต้การใช้ข้อมูล และแผนงานด้านระบบเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ได้พัฒนาเพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการ ให้กับศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน และภาคีเครือข่ายได้บูรณาการทำงานร่วมกัน ซึ่งนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ได้มุ่งเน้นการจัดการเข้าถึงระดับพื้นที่เป็นสำคัญ โดยกลไกศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งหลายพื้นที่ได้ดำเนินการมาเห็นเป็นรูปธรรม จึงขอให้ขยายผลการดำเนินงานให้มีความเข้มแข็งและเห็นผลลัพธ์ในเชิงสถิติการเสียชีวิตที่ลดลงในพื้นที่ต่อไป

ด้านนายสมศักดิ์กิตติธรกุลกล่าวว่าสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุในการใช้รถใช้ถนนส่วนมากมาจากการขาดสติเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติและสมรรถนะในการใช้รถใช้ถนน โดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ได้มีการรณรงค์และให้ความสนับสนุนในการดูแลเส้นทางการใช้รถใช้ถนนโดยตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่มีโครงการ 1 อำเภอ 1 เส้นทางในการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัยซึ่งในอำเภอคลองท่อมเป็นเส้นทางจากบ้านทรายขาว-บ่อม่วง อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ ซึ่งในวันที่ 2 ธันวาคม 2562 นี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ก็จะมีการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อปรับทัศนียภาพในการใช้เส้นทางสายบ้านทรายขาว-บ่อม่วง อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ และจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในทุกๆอำเภอของจังหวัดกระบี่

อย่างไรก็ตามจังหวัดกระบี่ได้มีการดำเนินการและป้องกันการลดอุบัติเหตุทางถนนทั้งในช่วงเทศกาลตลอดทั้งปีทั้งหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกระบี่จึงได้จัดทำโครงการ”ตำบล ขับขี่ปลอดภัย”เพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนแบบยั่งยืน และติดตามความคืบหน้าจากโครงการต่อไป

 

ข้อมูลข่าว / ภาพ
มโนธรรม ใจหาญ จ.กระบี่ รายงาน

Related posts