#ชลบุรี ม.บูรพา MOU กองทัพเรือ เร่งผลิตแพทย์รองรับความต้องการ พร้อมพัฒนาหลักสูตรจนถึงแพทยศาสตรบัณฑิต

#ชลบุรี ม.บูรพา MOU กองทัพเรือ เร่งผลิตแพทย์รองรับความต้องการ พร้อมพัฒนาหลักสูตรจนถึงแพทยศาสตรบัณฑิต

เมื่อวันที่ 9 กันยายน ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมการแพทย์ทหารเรือ มหาวิทยาลัยบูรพา บันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกองทัพเรือ ว่าด้วยความร่วมมือตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วัชรินทร์ กาสลัก อธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับ กองทัพเรือ โดย พลเรือโท ชลธร สุวรรณกิตติ เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์

พร้อมด้วย นายแพทย์ปราการ ทัตติยกุล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมเป็นสักขีพยานฝ่ายมหาวิทยาลัยบูรพา และพลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์กรมแพทย์ทหารเรือ และนาวาเอกกิตตินันท์ งามศิลป์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหารโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เป็นสักขีพยานฝ่ายกองทัพเรือ

เพื่อดำเนินการผลิตแพทย์ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มตามนโยบายรัฐบาล เพื่อร่วมกันพัฒนาครุภัณฑ์ และสิ่งสนับสนุน ในการเรียนการสอนบัณฑิตแพทย์ และพัฒนาองค์ความรู้ วิชาการ ทางการแพทย์ให้ทันสมัย อีกทั้ง ร่วมทั้งร่วมกันคัดเลือกนิสิต พัฒนานิสิต และพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตต่อไป

#ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ ณพล บริบูรณ์ ผู้อำนวยการ ชลนิวส์ทีวีออกไลน์ อำนวยการผลิต 087-6142444 สำนักงานเลขที่ 8/68 ซอย 3 หมู่ 2 ต เสม็ด อ เมือง จ ชลบุรี 20000.

Related posts