จ.นครนายก : ชาวไทยเวียงร่วมใจกวนกระยาสารทสืบทอดประเพณีสารทลาว เพื่อให้ลูกหลานได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกพื้นบ้าน

จ.นครนายก : ชาวไทยเวียงร่วมใจกวนกระยาสารทสืบทอดประเพณีสารทลาว เพื่อให้ลูกหลานได้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกพื้นบ้าน

9 กันยายน 2565 ที่วัดคีรีวัน หมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก พระครูอุดมกิจจานุกูล เจ้าคณะตำบลสาริกาเขต1 เจ้าอาวาสวัดคีรีวัน ประธานสงฆ์ ร่วมสืบทอดประเพณีกวนกระยาสารทของชาวไทยเวียง ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลศรีนาวาและตำบลหินตั้ง ได้ร่วมใจกันประสานความรักความสามัคคี ร่วมกันสืบสานประเพณีพื้นบ้าน ในทุกเทศกาล จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกัน โดยมีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก ผู้นำชุมชน ท้องที่ท้องถิ่น และประชาชน นักท่องเที่ยว ได้มาร่วมในกิจกรรมต่างๆของชาวไทยเวียง และในโอกาสสารทลาว ชาวไทยเวียงก็ได้จัดให้มีการกวนกระยาสารทขึ้น เพื่อแจกจ่ายญาติพี่น้อง และผู้เคารพรักนับถือ เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน


ว่าที่ร้อยตรีณัฐพงษ์ แก่นใจเด็ด ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตำบลศรีนาวา กล่าวว่า ประเพณีนี้จัดขึ้นมาติดต่อกันปีนี้เป็นปีที่ 5 เป็นความร่วมมือของพี่น้องไทยเวียงในพื้นที่ 2 ตำบล 3 หมู่บ้าน ที่จัดขึ้นมา ในช่วงโควิด-19 ระบาดก็จัดกันแบบคัดกรอง สถิติการจักงานเราเคยกวนกระยาสารทที่มีความยาวถึง 99 เมตรมาแล้ว สำหรับปีนี้ก็ไม่ได้คาดหวังอะไร เนื่องจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ก็จัดเท่าที่ทำได้มีชาวไทยเวียงมาร่วมกันกวนกระยาสารทถึง 27 กระทะ โดยได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งประเพณีนี้ก็จะถือปฏิบัติสืบต่อไป เพื่อลูกหลานได้ร่วมกันอนุรักษ์คู่หมู่บ้านต่อไป


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts