จ.นครนายก : เปิดศูนย์อัปปมัญญา “ศูนย์แบ่งปันไม่มีประมาณ” ของคุณป้าน้อย…ผู้มีแต่ให้ ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนแผ่นดิน ของผู้มีจิตสาธารณะ แบ่งปันความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

จ.นครนายก : เปิดศูนย์อัปปมัญญา “ศูนย์แบ่งปันไม่มีประมาณ” ของคุณป้าน้อย…ผู้มีแต่ให้ ด้วยความตั้งใจที่จะตอบแทนแผ่นดิน ของผู้มีจิตสาธารณะ แบ่งปันความสุขส่วนตัว เพื่อประโยชน์แก่ส่วนรวม

28 พฤศจิกายน 2565 ที่บ้านเลขที่4/5 หมู่ที่ 2 ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก นางเลารัตน์ ดล้ายสมบูรณ์ หรือป้าน้อย ผู้มีแต่ให้ อายุ 64 ปี ที่ดำเนินชีวิตแบบเรียบง่ายตามหลักความพอเพียงมายาวนาน จนประสบความสำเร็จในชีวิต และมีความสุขอยู่กับปัจจุบันทั้งครอบครัว มีความตั้งใจที่จะคืนคุณแผ่นดิน ตั้งศูนย์อัปปมัญญา “ศูนย์แบ่งปันไม่มีประมาณ” ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และแบ่งปัน ในหลายรูปแบบ โดยมีพิธีสงฆ์ แบบเรียบง่าย ตั้งโรงทาน สวดมนต์ไหว้พระ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วไป

เพื่อสำนึกและตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ผู้ให้กำเนิด เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เชิดชูพระศาสนา ทำจิตใจให้เบิดบาน เพื่อลดปัญหาต่างๆ ให้พบแต่ความสุขที่แท้จริง โดยมีกลุ่มเครือข่ายทั้งในพื้นที่จังหวัดนครนายก และต่างจังหวัดทยอยหมุนเวียนมาให้กำลังใจและร่วมในกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2565 เป็นเวลา 10 วันในแต่ละวันจะมีกิจกรรมส่งเสริมอาชีพให้เรียนรู้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพื่อนำไปต่อยอดและประกอบอาชีพให้มีรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป ท่านที่สนใจในกิจกรรม สามารถเดินทางไปเรียนรู้ได้ทุกวัน มีอาหาร เครื่องดื่ม บริการตลอดงาน สนใจโทร.086-899-4517 ได้ทุกวัน


นพพร ชูทรัพย์ / รายงาน

Related posts