#มาเลเชีย กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

#มาเลเชีย กองทัพทหารเรือร่วมประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 เพื่อความร่วมมือในพื้นที่พัฒนาร่วมของ 2 ประเทศอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พล.ร.อ.สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะสมาชิกองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย (MTJA) เข้าร่วมการประชุมองค์กรร่วมไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 140 โดยมี YBHG. TAN SRI DR. RAHAMAT BIVI BINTI YUSOFF ประธานร่วมฝ่ายมาเลเซีย เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ประธานร่วมฝ่ายไทย และสมาชิกองค์กรร่วมฯ จากทั้งสองประเทศเข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอต กัวลาลัมเปอร์ มาเลเชีย

โดยที่ประชุมมีการรายงานความก้าวหน้าของการดำเนินการด้านต่าง ๆ ของปี 2565 ได้แก่ การดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยสิ่งแวดล้อม การพัฒนาและผลิตปิโตรเลียม สถานะทางการเงิน การจัดซื้อจัดจ้างและการทำสัญญา และรายได้จากการขายปิโตเลียม และมีเรื่องพิจารณาที่สำคัญในประเด็นการทำสัญญาแบ่งปัญผลผลิตในพื้นที่พัฒนาร่วม (Joint Development Area; JDA)

การเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ นับเป็นการร่วมแสดงบทบาทที่สำคัญในฐานะผู้แทนกองทัพเรือไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในเวทีระหว่างประเทศสำหรับการแสวงประโยชน์ของทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเลในพื้นที่ JDA อย่างเท่าเทียมกันของทั้งสองประเทศ ซึ่งจะเป็นสิ่งยืนยันในการสนับสนุนการรักษาความมั่นคงทางด้านพลังงานสำหรับประเทศไทยได้เป็นอย่างดี

 

#ภาพ/ข่าว นภชนก (เมย์) เหมือนนามอญ บก.ชลนิวส์ทีวีออนไลน์ รายงาน สำนักงานตั้งอยู่ที่ 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 092-4261993.

Related posts