จ.นครนายก : จัดกิจกรรม”ส่งธรรมสู่ใจ เพื่อไทยทั้งมวล”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

จ.นครนายก : จัดกิจกรรม”ส่งธรรมสู่ใจ เพื่อไทยทั้งมวล”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ

7 ธันวาคม 2565 ที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนพิการตาบอดซ้ำซ้อนนครายก ตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ได้เป็นประธานเปิดกิจกรรม”ส่งธรรมสู่ใจ เพื่อไทยทั้งมวล”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสคล้ายวันประสูติ7ธันวาคม โดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครนายก จัดขึ้น โดยมีพิธีสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาและเจริญสมาธิ ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์พร้อมจตุปัจจัยและเครื่องไทยธรรม และเลี้ยงอาหารกลางวันแด่ผู้พิการ ก่อนเยี่ยมชมกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาการของศูนย์ฯและชมการสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยมีผู้บริหารศูนย์ฯ คณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ โดยการมีส่วนร่วมของผู้พิการ


นพพร ชูทรัพย์ /รายงาน

Related posts