คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 พิจารณาผลงาน “ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม ” ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ต่างร่วมงานส่งกำลังใจกันอย่างคึกคึก

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมจังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 พิจารณาผลงาน “ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม ” ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ต่างร่วมงานส่งกำลังใจกันอย่างคึกคึก

เมื่อเวลา14.00น.(25ม.ค.2566) ที่ศาลการเปรียญวัดเขาตะแบก ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายชัยพร แพภิรมรัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี ประธานคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม จังหวัดชลบุรีประจำปี 2566 พร้อมด้วย คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ประกอบด้วยเกษตรจังหวัดชลบุรี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรีจ่าจังหวัดชลบุรี นายกสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านจังหวัดชลบุรี ป้องกันจังหวัดชลบุรี ตัวแทนสถานีตำรวจภูธรหนองขามฯลฯ ได้เข้าสู่ศาลาการเปรียญวัดเขาตะแบก ซึ่งจัดเป็นสถานที่พิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 และนายวรจักร สถาพรภิญโญ นายอำเภอศรีราชา กล่าวต้อนรับปลัดจังหวัดชลบุรีและคณะกรรมการคัดเลือกที่เดินทางมา

และนายปพนพัชญ์ ณัฐดุลพานิช ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลหนองขาม (ผู้เข้าประกวด) กล่าวนำเสนอผลงาน กับทางคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยมีผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ในพื้นที่อำเภอศรีราชา นำโดยพระครูญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดเขาตะแบก เจ้าคณะตำบลบ่อวิน นายอาคมเจตน์ พันเฉลิมชัยโชค นายกเทศมนตรีนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาอบจ.ชลบุรี นายมาโนช วงษ์ชะอุ่ม ผอ.โรงเรียนบ้านเขาตะแบก นายนริศ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ปลัดอาวุโส อำเภอศรีราชา พัฒนาชุมชนอำเภอศรีราชา สัสดีอำเภอศรีราชา ฯลฯ ต่างเดินทางมาร่วมงานส่งกำลังใจให้ผู้เข้าประกวดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยม กันอย่างคึกคึก


นายชัยพร แพภิรมรัตน์ ปลัดจังหวัดชลบุรี กล่าวว่าการประกวด ผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยมของจังหวัดชลบุรี เป็นโครงการของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ที่จัดให้มีการมอบรางวัล เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ ผู้ใหญ่บ้าน ที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของผู้ใหญ่บ้าน ก่อให้เกิดผลดี ตลอดจน การบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน สอดคล้องกับนโยบายของกรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดให้มีโครงการนี้ขึ้นมา สำหรับรางวัลการประกวดผู้ใหญ่บ้าน ยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 ของจังหวัดชลบุรีประกอบด้วย รางวัลผู้ใหญ่บ้าน ชั้นที่ 1 มีผู้ส่งเข้าประกวด จำนวน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอศรีราชา อำเภอบ้านบึง อำเภอบ่อทอง อำเภอหนองใหญ่ทั้งนี้ คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้ใหญ่บ้าน เข้ารับรางวัล ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดกำหนดดำเนินการคัดเลือกฯ ประกาศผลการคัดเลือกฯและรายงานผลให้กระทรวงมหาดไทย ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2566

ชำนาญ/ชลบุรี

Related posts