คณะกรรมการ โรงเจบึงไร่1 ร่วมประกอบพิธีเปิดตราประทับทรง “คุยเพ่งอังกี่” ประจำปี2566

คณะกรรมการ โรงเจบึงไร่1 ร่วมประกอบพิธีเปิดตราประทับทรง “คุยเพ่งอังกี่” ประจำปี2566

วันนี้ 27 มกราคม 2566) ที่ วิหารชั้น2 พุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พังไล้ซาจับซาเซียวเกาะ (โรงเจบึงไร่1)หมู่ 2 ตำบลบึง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายอำมาตย์ โสภณารมย์ นายกพุทธสมาคมสัจจะธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้ซาจับซาเซียวเกาะ โรงเจบึงไร่ 1 พร้อมด้วยนางสุวิมล โสภณารมย์ และคณะกรรมการโรงเจบึงไร่1 ได้ร่วมประกอบพิธีน้อมรับเสด็จเหล่าปวงวิสุทธิเทพเสด็จลงจากสวรรค์ (ซิ้งเหลาะที)

พร้อมประกอบพิธีปฐมฤกษ์มงคลเปิดตราประทับทรง “คุยเพ่งอังกี” เพื่อประทานให้แก่สาธุชนทั่วไปเพื่อความเป็นสิริมงคลในปีเถาะ โดยมีทางคณะฝ่ายทรงพุทธสมาคมเพียวเยี้ยงท้ศรีราชา มาร่วมประกอบพิธีน้อมรับเสด็จเหล่าปวงวิสุทธิเทพเสด็จลงจากสวรรค์(ซิ้งเหลาะที) ซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานของชาวไทยเชื้อสายจีนที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง และหลังจากเปิดประทับแล้วก็จะเริ่มเปิดทรงทุกวันอาทิตย์ตามปกติ

 

Related posts