ชลบุรี-นายอำเภอบางละมุง พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บ้านภูไทร รับฟังปัญหาจากชาวบ้านและหารือผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีถนนร.ย 2015 ทำถนนนานหลายปี ไม่เสร็จ ปล่อยฝุ่นตลบ

ชลบุรี-นายอำเภอบางละมุง พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่บ้านภูไทร รับฟังปัญหาจากชาวบ้านและหารือผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีถนนร.ย 2015 ทำถนนนานหลายปี ไม่เสร็จ ปล่อยฝุ่นตลบ

 

วันนี้ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น.นายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว นายมโนธัช กีทีปกูล นายบัญชา อุดง รองนายก อบต.เขาไม้แก้ว นายวิรัตน์ ยังถาวร ประธานสภา อบต.เขาไม้แก้ว รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบต.เขาไม้แก้ว นายอานนท์ บุญธรรม เลขานุการนายก อบต.เขาไม้แก้ว ลงพื้นที่พูดคุยรับฟังปัญหาต่างๆจากชาวบ้านและหารือผู้ที่เกี่ยวข้องเนื่อง ด้วยขณะนี้ มีการก่อสร้างถนน คสล. สาย รย 2015 ซึ่งการก่อสร้างถนนเส้นนี้เป็นทางผ่านชุมชนบ้านภูไทร หมู่ที่ 5 ตำบลเขาไม้แก้ว อำเกอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ทำให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ใด้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านสุขภาพ (ฝุ่น ส่งผลให้ชาวบ้านหลายคนป่วย) ด้านเศรษฐกิจ (การค้าขายลำบาก) และด้านคมนาคม (ความปลอดภัยในการเดินทาง ถนนเป็นหลุม ทางเบี่ยง ไฟฟ้าไม่สว่างพอ ทำให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง) โดยนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง พร้อมด้วยนายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว พร้อมคณะผู้บริหาร กำนันผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้านในพื้นที่หมู่ 5 บ้านภูไทรที่ได้รับผลกระทบ ได้เดินทางไปยังสำนักงานควบคุมโครงการ โครงการก่อสร้างถนนสาย รย.2015 แยก ทล.36- แยก ทล.331


อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง สำนักงานก่อสร้างทาง กรมทางหลวงชนบท โดยเข้าไปหารือกับผู้ควบคุมโครงการและผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยนายพิสิษฐ สิริสวัสดินุกูล นายอำเภอบางละมุง ได้พูดคุยหารือกับตัวแทนโครงการและชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่างๆ เพื่อหาข้อสรุปในการก่อสร้างถนนเส้นดังกล่าวและจะติดตามการดำเนินการก่อสร้างถนนดังกล่าวเป็นระยะๆเนื่องจากเห็นใจชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านสุขภาพและทางด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตในการสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ โดยขอให้ดำเนินการติดตั้งไฟส่องสว่างในยามค่ำคืนจึงจะเกิดอุบัติเหตุกับผู้โดยสัญจรไปมาบนถนนดังกล่าวและเร่งดำเนินการติดตามผู้รับจ้างมาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จต่อไป

ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts