ชลบุรี-โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพในโรงเรียน

ชลบุรี-โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพในโรงเรียน

เมื่อเวลา09.00น.ของวันที่31 ม.ค. ที่โรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง) ม.6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี คุณธัญนันท์ สุภาภรณ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาพร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ เพื่อสุขภาพในโรงเรียน โดยมี นางขวัญเรือน สะและวงษ์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหิน(นิกรราษฎร์บำรุง)และคณะครูต้อนรับ โดยโครงการนี้เป็นการส่งเสริมการกินผักผลไม้ในโรงเรียน โดยมีการปรับเปลี่ยนการจัดอาหารกลางวันของนักเรียน จากเดิมที่ให้แม่ครัวประมูลเข้ามาทำอาหารให้นักเรียน มาเป็นคณะครูเป็นผู้ดำเนินการจัดทำอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแทน โดยได้ใช้ Thai School Lunch ในการจัดรายการอาหาร ทำให้นักเรียนได้รับอาหารกลางวันที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีผลไม้ขนมหวานอีกด้วย การจัดทำอาหารที่คณะครูให้ความสำคัญกับการจัดทำที่ถูกหลักโภชนาการ สะอาด และมีรสชาติดี ประกอบกับการถ่ายทอดความรู้อย่างต่อเนื่อง

โดยแกนนำนักเรียนและคณะครู และแรงเสริมที่คณะครูพยายามใช้ด้วยการกล่าวชมเชย และการชักชวนให้นักเรียนรับประทานผัก เหล่านี้ทำให้นักเรียนรับประทานผักได้มากขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมเสริมความรู้เรื่องผักและผลไม้ต่อเนื่องตลอดทั้งปี โดยมีแกนนำนักเรียน เป็นผู้ดำเนินการ ทั้งนี้ ในโครงการยังมีการติดตามผลการกินผักของนักเรียนอย่างต่อเนื่องทุกวัน โดยให้นักเรียนแกนนำเป็นผู้บันทึกในแบบบันทึกการรับประรับประทานอาหารกลางวันของนักเรียนทุกคนเพื่อติดตามพฤติกรรมการกินของนักเรียนทั้งในภาพรวมและรายบุคคล เพื่อแก้ปัญหาที่ทำให้เด็กกินผักได้น้อยพบว่านักเรียนสามารถรับประทานผักผลไม้ได้มากขึ้นเป็นลำดับ ในช่วงสุดท้ายของการดำเนินโครงการนักเรียนกินผักผลไม้ได้มากขึ้นเป็น ร้อยละ 90 กว่า และจากการประเมินภาวะโภชนาการโดยการชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูงเพื่อหาค่าเฉลี่ย พบว่า ภาวะทางโภชนาการของนักเรียนดีขึ้นกว่าเดิมด้วยเช่นกัน

ภาพ/ข่าว-ไพโรจน์ วรนุช/ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts