#สมิติเวชชลบุรี วางพวงมาลาวันมหิดล #

#สมิติเวชชลบุรี วางพวงมาลาวันมหิดล #

 


เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2564 น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเ พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย ร่วมวางพวงมาลาเนื่องในวันมหิดล ที่ รพ.ชลบุรี ครับ โดยมีท่าน ผวจ. ภัครธรณ์ เทียนไชย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีพร้อมทั้งผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชน อาทิ
นพ. อภิรัตน์ กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด พญ. จิราวรรณ อารยะพงษ์ ผอ.รพ.ชลบุรี
รศ. นพ. อัษฎา ตียพันธ์ ผอ.รพ. สมิติเวชศรีราชา และนายแพทย์ภราดร กุลเกลี้ยง ผอ.โรงพยาบาลสมิติเวชชลบุรี
รวมทั้งแพทย์ พยาบาล และตัวแทนบุคลากรชาวสาธารณสุขทุกระดับของจังหวัดชลบุรี ครับ

ขอน้อมนำพระราชดำรัสของสมเด็จพระราชบิดา มาบันทึกไว้ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วยครับผม
“ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง
ลาภทรัพย์และเกียรติยศ จะตกแก่ท่านเอง
ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ ให้บริสุทธิ์”

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุยเดชวิกรมพระบรมราชชนก

# ภาพ/ข่าว นภชนก เหมือนนามอญ /สัมภาษณ์ บริบูรณ์ รายงาน 087-614-2444

 

Related posts