สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดอบรม อสม. ตรวจพร้อม บอกต่อการตรวจ ATK สำหรับประชาชน

สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว จัดอบรม อสม. ตรวจพร้อม บอกต่อการตรวจ ATK สำหรับประชาชน

 

*****วันนี้ (30 กันยายน 2564) ที่ ห้องประชุม พล ร.ต. นพ.วิทุร แสงสิงแก้ว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร อสม.พร้อม บอกต่อการตรวจ ATK สำหรับประชาชน โดยมีประธาน อสม.ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ และคณะกรรมการชมรม อสม.จังหวัดสระแก้ว จำนวน 30 คน เข้าร่วม

*****นายแพทย์ประภาส ผูกดวง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 ของจังหวัดสระแก้วจำนวนผู้ป่วยยังขึ้นๆ ลงๆ จากปัจจัยอื่นๆ ทั้งคลัสเตอร์ผู้ที่ไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมจังหวัดปราจีนบุรีและผู้ต้องขังในเรือนจำ ซึ่งโรคนี้ยังคงอยู่กับเราต่อไปจนกว่าจะกลายเป็นโรคประจำถิ่น และจากการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าทำให้เราต้องค้นหาผู้ติดเชื้อเร็ว นำผู้ป่วยเข้ารับการรักษาและควบคุมโรคให้ทันท่วงที เพื่อลดการกระจายของเชื้อตามมาตรการ “รู้เร็ว รักษาเร็ว ลดการแพร่เชื้อ” รัฐบาลจึงมอบหมายให้ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) กระจาย ATK (Antigen Test Kit) ให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง เพื่อใช้ในการตรวจโควิด 19 ด้วยตนเอง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย อสม. จึงมีบทบาทสำคัญ อีกครั้งในการให้คำแนะนำกลุ่มเสี่ยงและประชาชนในการใช้ชุดตรวจ ATK

ทั้งวิธีการใช้ชุดตรวจ การแปรผลที่ ถูกต้อง และการกำจัดอย่างถูกวิธี รวมทั้งการประสานงานส่งต่อผู้ที่ผลตรวจพบการติดเชื้อ ให้เข้าสู่ระบบการ รักษา ได้แก่ โรงพยาบาลที่สามารถรองรับได้ การแยกกักรักษาตัวที่บ้าน (Home Isolation : HI) หรือการแยกกักรักษาตัวในชุมชน (Community Isolation : CI) ต่อไป เพื่อเป็นการพัฒนา อสม.ให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องชุดทดสอบ ATK สามารถแนะนำ สาธิตการใช้ชุดทดสอบ ATK ให้แก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชน และควบคุมป้องกันโรคโควิด-19ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถปฏิบัติงานแบบเชื่อมโยง ส่งต่อ เป็นเครือข่ายระหว่างสถานบริการสาธารณสุข อสม. และประชาชน ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว ร่วมกับศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 6 จึงจัดการอบรม หลักสูตร “อสม.พร้อม บอกต่อการตรวจ ATK สำหรับประชาชน”


*****นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว กล่าวต่อว่า ถ้า อสม. มีความรู้ก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับประชาชน ซึ่ง ATK รอบนี้ สปสช.แจกฟรีให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยง แต่ต่อไปประชาชนสามารถซื้อมาตรวจเองได้ สามารถแสดงผลให้เจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้นำเข้าสู่กระบวนการรักษาตามระบบต่อไป พร้อมกันนี้อยากให้ อสม.ช่วยเชิญชวนประชาชนทั้งกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคไปพร้อมๆกัน ด้วยเพื่อให้ประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุมมากที่สุด ควบคู่ไปกับการตรวจ ATK ประสานการทำงานร่วมกับทีม CCRT และพี่น้อง อสม.ที่ทำงานเคียงบ่าเคียงไหล่ร่วมกับบุคลากรด่านหน้าทางการแพทย์มาตลอด และเป็นกลไกภาคประชาชนที่สำคัญที่จะทำให้การควบคุมโรคประสบความสำเร็จทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงสามารถติดต่อขอรับชุดตรวจ ATK ได้ที่โรงพยาบาลของรัฐทุกแห่งและ รพ.สต.ใกล้บ้านฟรี รวมทั้งร้านยาที่เข้าร่วมโครงการ โดยนำบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมโทรศัพท์ที่ลงทะเบียนผ่านแอป “เป๋าตังค์”ไปแสดงด้วย

***ภาพ/ข่าว ธีระ แสงสุรเดช /บูรพาทีวีออนไลน์ รายงาน

Related posts