ชลบุรี# สมัครสมาชิกอบต.และนายกอบต.หนองขามวันแรกมีผู้สมัครนายกอบต.หนองขามแค่ 1 คน

ชลบุรี# สมัครสมาชิกอบต.และนายกอบต.หนองขามวันแรกมีผู้สมัครนายกอบต.หนองขามแค่ 1 คน

 

เมื่อเวลา08.30น.วันที่11ตุลาคม2564 ที่อาคารเอนกประสงค์อบต.หนองขาม ทางอบต.หนองขามได้เปิดให้สมัคร นายกอบต.และสมาชิกอบต.วันแรก มีผู้สมัครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่พากันเดินทางมารอสมัครกันตั้งแต่เช้า ผู้สมัครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แห่เดินทางมารอสมัครแต่เช้าตั้งแต่ก่อนเวลา 08.00 น. ทางอบต.หนองขามมีการคุมเข้ม เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ผู้สมัครทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิ และลงรายมือชื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน และจัดสถานที่รับสมัคร ไว้บริเวณอาคารที่เปิดโล่ง อากาศถ่ายเทได้สะดวก โดยคณะกรรมการเลือกตั้ง ประกาศห้ามผู้สมัครที่จะทำการสมัคร ต้องเป็นบุคคลที่ไม่อยู่ระหว่างการกักตัว หรือป่วยด้วยโรคโควิด-19 ซึ่งจะผิดกฎหมายการควบคุมโรค ซึ่งก็ได้มีผู้ประสงค์ลงสมัครเดินทางมายื่นความจำนงสมัคร นายกอบต.หนองขามคนแรกคือนายสมหมาย จันทร์ฉาย(อดีตนายกอบต.) ได้หมายเลข 1 ส่วนผู้ที่มาลงสมัครสมาชิกอบต.หนองขาม เขต1 หมู่6 ต.หนองขาม หมายเลข1

นายสมศักดิ์ แก้วทับทิม เขต2 หมู่7 ต.หนองขาม หมายเลข1 นายสมศักดิ์ เปรมเจริญ หมายเลข2 นายพิชัย โสธรวงศ์ เขต3 หมู่ 8 ต.หนองขาม หมายเลข1นางสาวพัชรินทร์ พัดจีบ หมายเลข2 นายมิตร เนตรวิเชียร เขต4 หมู่11 ต.หนองขาม หมายเลข1 นายมนตรี เหงียศิริ หมายเลข2 นางสาวสุรีย์ เสือคง หมายเลข3 นายคมกฤช ก๋งใช้ ซึ่งในเขตนี้มีผู้ลงสมัครจำนวนหลายคนจึงต้องมีการจับสลากเพื่อเลือกเบอร์กัน โดยเขตเลือกตั้งที่ 1มีสมาชิกอบต.ได้ 1 คน เขตเลือกตั้งที่2 มีสมาชิกอบต.ได้ 2 คน เขตเลือกตั้งที่3 มีสมาชิกอบต.ได้1 คน เขตเลือกตั้งที่ 4 มีสมาชิกอบต.ได้ 2 คน ตำบลหนองขาม ตั้งอยู่ในอำเภอศรีราชา เขตเลือกตั้งอบต.หนองขามประกอบด้วย 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมูที่ 8 และ หมู่ที่ 11 มีสมาชิกอบต.ได้ 6 คนมี ประชากรทั้งสิ้น 5,067 คน แยกเป็น เพศชาย 2,521 คน เพศหญิง 2,546 คน จำนวน 2,061 ครัวเรือน ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการลงสมัครนายกอบต.หนองขาม ซึ่งนายสมหมาย จันทร์ฉาย ได้หมายเลข1 ก็ได้มีเพื่อนฝูงเข้ามาแสดงความยินดีมอบดอกไม้ให้และอวยพรขอให้เป็นนายกอีก 1 สมัย โดยทางอบต.หนองขามเปิดรับสมัคร นายกอบต.และสมาชิกอบต.หนองขามตั้งแต่วันที่11-15 ตุลาคม 2564 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

ชำนาญ/ศรีราชา

Related posts