ชลบุรี # ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอได้ประดับเครื่องหมายให้กับกำนันราชัน วิจิตร กำนันตำบลนาป่า (คนใหม่) มี ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ ร่วมแสดงความยินดีด้วย

ชลบุรี # ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านอำเภอเมืองชลบุรี นายอำเภอได้ประดับเครื่องหมายให้กับกำนันรา…

Read More

ผู้กำกับศรีราชาคนใหม่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เน้นย้ำนโยบายการทำงานด้วยหลักคุณธรรมและการทำงานเป็นทีมเพื่อสร้างความปลอดภัยและอุ่นใจให้กับประชาชน

ผู้กำกับศรีราชาคนใหม่จัดประชุมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เน้นย้ำนโยบายการทำงานด้วยหลักคุณธรรมและก…

Read More

ผู้ว่าฯชลบุรี นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ เคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

ผู้ว่าฯชลบุรี นำหัวหน้าส่วนข้าราชการ เคารพธงชาติ ขับร้องเพลงชาติไทย ไหว้พระสวดมนต์ และร่วม…

Read More

ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเงินสะสมกว่า 73 ล้านบาท ดำเนินงาน 37 โครงการ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน

ชลบุรี # ประชุมสภาเทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ อำเภอเมืองชลบุรี สมาชิกสภาฯให้ความเห็นชอบการจ่ายขาดเ…

Read More

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัว และกำลังพล กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง พร้อมกับเร่งรัดเพื่อให้ได้รับสิทธิกำลังพลและสวัสดิการ อย่างครบถ้วน

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานการประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือครอบครัว และกำลังพล …

Read More