ระยอง -ชาวสวนดีใจ ผลผลิตทุเรียนปีนี้เพิ่มขึ้น ได้คุณภาพ แถมราคาดี มีผู้สั่งซื้อล่วงหน้าถึงสวน ขณะที่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดจุดให้บริการเกษตกรตรวจสอบทุเรียนคุณภาพ

ระยอง -ชาวสวนดีใจ ผลผลิตทุเรียนปีนี้เพิ่มขึ้น ได้คุณภาพ แถมราคาดี มีผู้สั่งซื้อล่วงหน้าถึง…

Read More

จ.นครนายก : “ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกลงพื้นที่ถอดบทเรียนมูลค่าเพิ่มจากขี้ควาย

จ.นครนายก : “ครอบครัวปศุสัตว์…ทำด้วยใจ…ทำให้ไว…ทำได้จริง”ปศุสัตว์จังหวัด…

Read More

ระยอง-สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ประธานเปิดงาน “มหกรรมยางพารา EEC 2023” ที่จังหวัดระยอง

ระยอง-สมาคมสหพันธ์ชาวสวนยางแห่งประเทศไทย ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี ประธานเ…

Read More

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 1ทั้งนี้เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer เวทีที่ 1ทั…

Read More

จ.นครนายก : “เกษตรนครนายก จัดอบรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารเสริมในไม้ผล”

จ.นครนายก : “เกษตรนครนายก จัดอบรมการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินและธาตุอาหารเสริมใ…

Read More