ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ตำบลบางพระ จากพื้นที่ ที่เป็นหลุมขนาดใหญ่โดนขุดหน้าดินไปขายไม่สามารถเพาะปลูกได้ สู่การน้อมนำศาสตร์พระราชาปรับใช้พลิกฟื้นดินเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชน เพื่อนำไปปรับใช้ได้อย่างยังยืน

ศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โคก หนอง นา โมเดล ตำบลบางพระ จากพื้นที่ ที่เป็นห…

Read More

ม.บูรพาเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฮ่อยจ๊อปูม้า แก่สมาชิกธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล็กเก้ายอด จ.ระยอง และชุมชนที่สนใจ

ม.บูรพาเปิดโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตฮ่อยจ๊อปูม้า แก่สมาชิกธนาคารปูม้ากลุ่มประมงเรือเล…

Read More

อำเภอศรีราชาเตรียมจัดงาน “สับปะรดหวานฉ่ำของดีศรีราชา”โปรโมทสินค้าเกษตรขึ้นชื่อ

อำเภอศรีราชาเตรียมจัดงาน “สับปะรดหวานฉ่ำของดีศรีราชา”โปรโมทสินค้าเกษตรขึ้นชื่อ วันนี้ (24 …

Read More

จ.ระยอง เปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลไม้ของเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่

จ.ระยอง เปิดงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง ประจำปี 2566 ส่งเสริมการท่องเที่ยว และเพิ่ม…

Read More

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรชุมชนและขยายช่องทางการตลาดยั่งยื่น มี เกษตรอำเภอเข้าร่วมจำนวนมาก

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการส่งเสริมทักษะอาชีพการแปรรูปผลิตภัณฑ์สิน…

Read More