จ.นครนายก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว จัดโครงการแปลงสาธิตการปรับเปลี่ยนที่นาปลูกหญ้าแพงโกล่า ผลิตอาหารหยาบคุณภาพใช้เลี้ยงสัตว์

จ.นครนายก : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายกร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว จัดโค…

Read More

จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกตรวจสอบการใช้ประโยชน์พ่อพันธุ์กระบือจากโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ

จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกตรวจสอบการใช้ประโยชน์พ่อพันธุ์กระบือจากโครงการธนาคารโค-ก…

Read More

จ.นครนายก : “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกร

จ.นครนายก : “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม&#…

Read More

จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเดินหน้าส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรในการปลูกพืชอาหารสัตว์เป็นอาชีพทางเลือก

จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายกเดินหน้าส่งเสริมเครือข่ายเกษตรกรในการปลูกพืชอาหารสัตว์เป…

Read More

นครแหลมฉบังร่วมอนุรักษ์ประเพณีปลูกข้าวไทยในแปลงนาสาธิต

นครแหลมฉบังร่วมอนุรักษ์ประเพณีปลูกข้าวไทยในแปลงนาสาธิต เมื่อเวลา 10.00 น. ของวันที่ 25 สิง…

Read More