ชลบุรี # เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดฝึกอบรมการทำกระเป๋าจากผักตบชวาให้กับประชาชน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับครอบครัว ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชลบุรี # เทศบาลตำบลดอนหัวฬ่อ จัดฝึกอบรมการทำกระเป๋าจากผักตบชวาให้กับประชาชน เพื่อสร้างอาชี…

Read More

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการตามรอยพ่อ พอเพียงพอเลี้ยงชีพได้3R8C

พิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบูรณาการตามรอยพ่อ พอเพียง…

Read More

จ.นครนายก : “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม” ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ให้เกษตรกร

จ.นครนายก : “สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก “จัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม&#…

Read More

จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯด้านปศุสัตว์ในโรงเรียน

จ.นครนายก : ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ร่วมดำเนินการตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม…

Read More

ปลัดมท.เปิดกิจกรรมพลังบวร ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎีใหม่รูปแบบ ‘โคก หนอง นา’ บ้านหนองสังข์

ปลัดมท.เปิดกิจกรรมพลังบวร ถอนกล้าดำนาบุญ โครงการสังฆะประชาปันสุข และพิธีเปิดป้ายศูนย์การเร…

Read More