จ.นครนายก : นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครนายก และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองนครนายก จัดกิจกรรมส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร

จ.นครนายก : นางจุไรรัตน์ แสงสวัสดิ์ เกษตรจังหวัดนครนายก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพื…

Read More

สระแก้ว-ใช้พื้นที่ สภ.วัฒนานครนำร่องเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้ลดความหวาดกลัวภัยอาชญากรรม (มีคลิป)

สระแก้ว-ใช้พื้นที่ สภ.วัฒนานครนำร่องเป็นศูนย์กลางเพื่อให้ประชาชนได้ลดความหวาดกลัวภัยอาชญาก…

Read More

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก “ตะลุยตลาดเกษตรกรนครนายก ซื้อสินค้า สด สะอาด อร่อย ปลอดภัย จากเกษตรกรจริงจริงทุกสิ่งปลอดภัย”

จ.นครนายก : เกษตรนครนายก “ตะลุยตลาดเกษตรกรนครนายก ซื้อสินค้า สด สะอาด อร่อย ปลอดภัย จากเกษ…

Read More

กตป. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย กสทช. ที่สำคัญในด้านกิจการโทรคมนาคม ณ จังหวัดชลบุรี” (มีคลิป)

กตป. ลงพื้นที่ รับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เพื่อติดตามและประเมินผลตามนโยบาย …

Read More

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส่งมอบความสุขให้สัตว์ป่า ในเทศกาลแห่งความสุข Merry Christmas (มีคลิป)

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส่งมอบความสุขให้สัตว์ป่า ในเทศกาลแห่งความสุข Merry Christmas [embedyt…

Read More