ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย ขอบอ่างบางพระ เบิกเนตร องค์เทพเจ้ากวนอู ที่สร้างมาจากประเทศจีน ให้สาธุชนได้สักการะ เพื่อเป็นสิริมงคล

ศาลเจ้าพ่อเตียวหุย ขอบอ่างบางพระ เบิกเนตร องค์เทพเจ้ากวนอู ที่สร้างมาจากประเทศจีน ให้สาธุช…

Read More