ชลบุรี-วัดพิบูลสัณหธรรมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ชลบุรี-วัดพิบูลสัณหธรรมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ ครั้งที่ 2 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทส…

Read More