สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้อนรัฐนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “เปิดเมืองน่าเที่ยว” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสไตล์สืบสานมรดกทางวัฒนธรรม และสนับสนุนชุมชนไทยให้มีความสุขอย่างยั่งยืน

สุรพล เกียรติไชยากร ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ต้อนรัฐนายกรัฐมนตรีเปิดงาน “…

Read More