สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมความปลอดภัยการเดินเรือฯ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยคนประจำเรือ เพิ่มความมั่นใจนักท่องเที่ยว

สถาบันฯ นานาชาติเชียงแสน จ.เชียงราย ฝึกอบรมความปลอดภัยการเดินเรือฯ สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยคนประจำเรือ เพิ่มความมั่นใจนักท่องเที่ยว

 

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน ร่วมกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย เปิดฝึกอบรมสาขาความปลอดภัยในการเดินเรือลุ่มแม่น้ำโขงและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ แก่บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและคนประจำเรือโดยสารท่องเที่ยว สร้างการรับรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือให้แก่คนประจำเรือ สร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

นางสาวสุขศรี ไล่กสิกรรม ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เปิดเผยว่า สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ดำเนินการเปิดฝึกอบรมสาขาความปลอดภัยในการเดินเรือลุ่มแม่น้ำโขงและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือ (Mekong River Safety of navigation and boat engine Maintenance) ดำเนินการระหว่างวันที่ 23-26 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยการบูรณาการร่วมกันกับสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาเชียงราย

นางสาวสุขศรี กล่าวต่อว่า หลักสูตรดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะ ทบทวนความรู้และส่งเสริมการพัฒนาด้านความปลอดภัยในการเดินเรือในลำน้ำ เพื่อสร้างการรับรู้ด้านกฎหมายความปลอดภัยและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือให้แก่คนประจำเรือ เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีของคนประจำเรือในการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อสร้างมาตรฐานของคนประจำเรือให้มีความรู้ ความสามารถในการเดินเรือ และสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

รวมทั้งมีจิตบริการที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งในการฝึกอบรมในครั้งนี้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมประกอบด้วย บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชนและผู้ประกอบการเรือโดยสารท่องเที่ยว และคนประจำเรือโดยสารท่องเที่ยว ได้แก่ ท่าเรือเอ็นจอยริเวอร์ ท่าเรือวินวิน คลับ ท่าเรือหิรัญนคร บริษัท นิวเชียงแสน กรุ๊ป จำกัด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดในแม่น้ำโขง หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตเชียงราย จำนวนทั้งสิ้น 36 คน

ทั้งนี้ ปัจจุบันอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติจำนวนมากเดินทางมาเที่ยวชมโบราณสถานเมืองเชียงแสน สามเหลี่ยมทองคำ และล่องเรือแม่น้ำโขงชมทัศนียภาพสองฝั่งโขง ฉะนั้นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานนานาชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมทั้งจากการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางน้ำอยู่เสมอ เพื่อสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย

 

Related posts