ทัพเรือชายแดนยกพลขึ้นบกสร้างความสุขและเเรงบันดาลใจ ให้เยาวชนของชาติ

ทัพเรือชายแดนยกพลขึ้นบกสร้างความสุขและเเรงบันดาลใจ ให้เยาวชนของชาติ

 


24 ธ.ค. 62 พลเรือโทสุทธินันท์ สมานรักษ์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 1 จังหวัดชลบุรี มอบหมายให้ เรือเอก ภูวจักร ภูวนาถนรานุบาล ผู้บังคับการเรือหลวงกันตัง/นายทหารยุทธการหมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 และกำลังพล หมู่เรือลาดตระเวนชายแดนส่วนที่ 1 ภายใต้การบังคับบัญชาของ นาวาเอกกรัณย์ กลิ่นบัวแก้ว ผู้บังคับหมวดเรือลาดตระเวนชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1


จัดกิจกรรมคืนความสุขให้สังคม โดยมอบชุดเครื่องขยายเสียง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราด เพื่อใช้สำหรับกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมนันทนาการและเสริมสร้างพัฒนาการให้แก่เด็กนักเรียน นอกจากนี้ยังได้จัดวิทยากรแนะแนว ทางการศึกษา เพื่อสร้างแรงบรรดาลใจ และเลี้ยงอาหารว่าง ขนม ไอศกรีม แก่เด็กๆ นักเรียนอีกด้วย


ในการนี้ นางสาวทัศนีย์ แสงอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอ่าวใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดตราดให้การต้อนรับด้วยตนเอง พร้อมทั้งเป็นแทนตัวแทนเด็กๆนักเรียนกล่าว ขอบคุณหมวดเรือลาดตระเวณชายแดน ทัพเรือภาคที่ 1 ในโอกาาเดียวกันนี้ด้วย


ภาพ/ข่าว: กองกิจการพลเรือน ทัพเรือภาคที่ 1
นิราช ทิพย์ศรี/นันทพล ทิพย์ศรี 0909535645 รายงาน

Related posts