อบจ.ลำพูนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดลำพูน

อบจ.ลำพูนจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดลำพูน

 

วันนี้(24 ธ.ค.62.) ระหว่างเวลา 09:00 น. ถึง 12:00 น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน(อบจ.ลำพูน) บ้านน้ำบ่อเหลือง ม.15 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาทางวิชาการการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในปีงบประมาณ 2563

โดยมีพนักงาน/เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานกู้ชีพโรงพยาบาลรัฐ/โรงพยาบาลเอกชน , องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) 57 แห่ง(เทศบาลเมือง(ทม.) เทศบาลตำบล(ทต.) องค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.) , 2 สมาคมกู้ภัย และ 1 องค์กรเอกชนในจังหวัดเข้าร่วมประมาณ 90 คน วิทยากรจาก สนง.สาธารณสุขจังหวัด , โรงพยาบาลลำพูน , ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ 1669 และ บ.กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จก. สาขาลำพูน

สำหรับหัวข้อการประชุมมีสาระสำคัญ อาทิ
1. สรุปผลการดำเนินงานและระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2562 และแนวทางการดำเนินงานระบบการแพทย์ฉุกเฉินในปีงบประมาณ 2563
2. อบจ.ลำพูนส่งมอบรถปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 17 คัน
3. แนวทางการดำเนินงานหน่วยปฎิบัติการร่วมกับศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ


4. หลักเกณฑ์การปฎิบัติการของผู้ช่วยเวชกรรมตามคำสั่งแพทย์และอำนวยการของเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 Protocal
5. Thai Emergency Medical Services Accreditation หรือ TEMSA. การตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ ระบบบริการแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย
6. เตรียมความพร้อมรับในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2563(7 วันอันตราย) ระหว่างวันที่ 27 ธ.ค.62-2 ม.ค.63.
7. ติดตามรับฟังปัญหาการใช้สัญญาณวิทยุสื่อสาร และติดตามรับฟังปัญหาการปฎิบัติงานของหน่วยปฎิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขเพื่อขับเคลื่อนงานการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ นายนิรันดร์ นายก อบจ.ลำพูนได้เน้นย้ำแนวทางการดำเนินงานหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 1.ระดับสูง ALS. 2.ระดับกลาง BLS และ 3.ระดับต้น EMR. ให้ยึดหลักเกณฑ์การปฎิบัติการของผู้ช่วยเวชกรรมตามคำสั่งแพทย์และอำนวยการของเครือข่ายเขตสุขภาพที่ 1 Protocal เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 13 ธ.ค.62. โดยคณะทำงานพัฒนาการอำนวยการทั่วไปในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เครือข่าย จ.เชียงราย จ.พะเยา จ.ลำพูน ใช้ในเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 1 และ 14 Potocol เพื่อลดอัตราการเสียชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉิน บุคลากรปลอดภัย ระบบคุณภาพที่ยั่งยืน..

______________________________________
กรรณิการ์ วิจิตรสกลการ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดลำพูน รายงาน

Related posts