กองทัพบก ร่วมกับ สวนนงนุช ซีพีเอฟ มอบบ้าน และจัดสวนในชุมชนแออัดคลองเตย (ชมคลิป)

กองทัพภาคที่1 ร่วมกับ สวนนงนุชพัทยา และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มอบบ้านพักแก่ผู้ยากไร้ และสวนในชุมชนแออัด”Pocket Park” ชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน ตามแนวคิดจิตอาสา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=7p7OyZr5ZlM[/embedyt]

วันนี้ 25 ธ.ค.62 ที่สำนักงานเขตคลองเตย กทม. พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา นายสุชัย อมรดารารัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองเตย พร้อมด้วยอีกหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐเอกชน ได้แถลงข่าวความคืบหน้าบ้านพัก 40 หลัง ภายในชุมชนพัฒนา 4-5-6 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ที่เริ่มเห็นเค้าโคลงชัดเจนมากขึ้น บางหลังสร้างเกือบแล้วเสร็จ ภายหลังทหารจากกองพลพัฒนาที่1 กองทัพภาคที่1 นำกำลังพล เข้ามาสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ ตามโครงการซ่อมแซ่มที่อยู่อาศัยให้กับผู้ยากไร้ด้อยโอกาสในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานครและ25จังหวัดภาคกลาง และ ส่งมอบสวนในชุมชนแออัด”Pocket Park” ที่แล้วเสร็จแล้ว


พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ที่ปรึกษาแม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า กองทัพภาคที่1 ร่วมกับสวนนงนุชพัทยา และซีพีเอฟ ร่วมมือกัน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างสุขอนามัยที่ดีให้ประชาชนในชุมชนแออัด โดยมีซีพีเอฟสนับสนุนงบประมาณอุปกรณ์ก่อสร้าง / กองทัพภาคที่1 เป็นผู้รับผิดชอบโครงการและนำกำลังพลมาสร้างบ้านให้ประชาชน / ส่วนสวนนงนุชพัทยา รับผิดชอบการตกแต่งภูมิทัศน์ และปรับพื้นที่เพื่อความร่มรื่นในชุมชน พร้อมจัดสวนในชุมชนแออัด เพิ่มพื้นที่ปอดแห่งใหม่ หรือ “Pocket Park”


นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา กล่าวว่า การจัดสวนในชุมชนแออัด จะเน้นการเพิ่มพื้นที่ปอดแห่งใหม่ หรือ “Pocket Park” โดยภายในสวนจะจัดในรูปแบบเน้นประโยชน์ใช้สอย เพื่อให้คนในชุมชนได้มาพักผ่อน พูดคุย ทำกิจกรรมร่วมกัน หรือใช้เป็นห้องรับแขกของในชุมชนได้ แต่สวนต้องมีความสวยงาม มีทั้งการต้นไม้ปลูกที่ดูแลง่าย ไม้ประดับ และนำโต๊ะเก้าอี้หินอ่อนมาวาง ให้สวนแห่งนี้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชน ตลอดเวลากว่า1ปีที่ร่วมโครงการ ตั้งแต่เดือนตุลาคม2561-กันยายน 2562 สวนนงนุชพัทยา ร่วมกับบริษัทซีพีออล จำกัด มหาชน ได้ดำเนินการสร้างสวนในพื้นมี่ชุมชนแออัด ไปแล้วมากกว่า 19 สวน และสวนที่ส่งมอบในชุมชนพัฒนา 4-5-6 นี้ เป็นสวนแห่งที่20


สำหรับการสร้างบ้านพักจำนวน 40 หลัง ในเขตชุมชนคลองเตย ถือเป็นการดำเนินโครงการในเฟสที่2 ซึ่งซีพีเอฟร่วมสนับสนุนงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์จำนวน 5.2 ล้านบาท โดยบ้านที่จัดสร้างจะมีแบบแปลนบ้านที่เหมือนกัน จัดวางในลักษณะเป็นหมู่บ้าน ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่ และคาดว่าบ้านทั้ง40หลัง จะแล้วเสร็จและทำพิธีส่งมอบบ้านได้ทั้งหมดวันที่31มกราคม 2563 เพื่อสนับสนุนโครงการ “จิตอาสาพระราชทาน” เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์” ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการลำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ปัญหาให้แก่ประชาชน

นิราช ทิพย์ศรี /นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 0909535645,0945565622/086-3684323

Related posts