ฉะเชิงเทรา-ตรวจเข้ม! เช็คความพร้อมของรถและผู้ขับรถ

ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งจุดตรวจเข้ม! เช็คความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ หวังป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่

 


วันที่ 25 ธ.ค. นายชูชาติ จั่นทอง นอภ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิด จุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 ระหว่างวันที่ 26 ธ.ค.62 – 5 ม.ค.63 ภายใต้คำขวัญการรณรงค์ “ใส่ใจกำลังสาม เดินทางอุ่นใจ ปลอดภัยตลอดปีใหม่” มีหน่วยงานต่างๆ มาร่วมให้การบริการคือ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงฉะเชิงเทรา แขวงทางหลวงชนบทฉะเชิงเทรา

วิทยาลัยสารพัดช่างฉะเชิงเทรา อำเภอบางคล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมาคม มูลนิธิ และอาสาสมัคร โดยมี นายสุทธิพงษ์ เตชะภูสิทธิพงศ์ ขนส่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้การต้อนรับ ณ บริเวณถนนสาย 304 ฉะเชิงเทรา-บางคล้า กม.88 ด้านหน้าตลาด อตก. สาขาบางคล้า หมู่ 3 ต.เสม็ดเหนือ อ.บางคล้า


นายสุทธิพงษ์ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ รัฐบาลได้กำหนดให้มีวันหยุดติดต่อกันหลายวัน เพื่อให้ประชาชนได้เดินทางกลับภูมิลำเนา ทำให้เป็นช่วงที่มีการใช้รถใช้ถนน ในปริมาณมากกว่าปกติ กรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้สั่งการให้ตั้งจุดตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะและผู้ขับรถ อย่างเข้มงวดกวดขัน เพื่อปฏิบัติงานในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการบริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาง บริการที่พักผ่อน สอบถามเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยวของประชาชน ทั้งการเดินทางไปและการเดินทางกลับ.

 

Related posts