ภาคธุรกิจท่องเที่ยวชลบุรี เตรียมจัดงานวิ่งการกุศล บุรีรัน 2023 ตามรอยพ่อหลวง กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

ภาคธุรกิจท่องเที่ยวชลบุรี เตรียมจัดงานวิ่งการกุศล บุรีรัน 2023 ตามรอยพ่อหลวง กระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 16 มีนาคม 2566 ที่บริเวณลานเอนกประสงค์ บ่อทองบุรี อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี คณะผู้จัดงานวิ่งการกุศล บุรีรัน 2023 โดยคุณภิญญา สุวรรณจักร ประธานจัดงาน คุณสำรวย แสงตระวัน ผู้บริหารบ่อทองบุรี คุณรมณินทร์ อรรถบดินทร์ ผู้บริหารสาริกาบุรี คุณสมทบ บุญเกิด ผู้บริหารราชไมตรีบุรี และผู้แทนภาครัฐอำเภอบ่อทอง และอำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี ร่วมแถลงกิจกรรมงานวิ่งการกุศล บุรีรัน 2023 อีพี.2 “วิ่งตามรอยพ่อหลวง ชมอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทร” อ่างเก็บน้ำแห่งสุดท้ายที่จัดสร้างเสร็จในรัชสมัยของพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจใน 2 อำเภอของจังหวัดชลบุรี คือ บ่อทองและเกาะจันทร์ สนับสนุนการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดี

และนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับหน่วยงานสาธารณสุขของจังหวัด ได้แก่ สำนักงานกาชาดจังหวัดชลบุรี โรงพยาบาลบ่อทอง โรงพยาบาลเกาะจันทร์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองชุมเห็ด และบ้านคลองโอ่ง อำเภอเกาะจันทร์ โดยจุดเริ่มต้นจากเมืองแห่งจินตนาการบ่อทองบุรี สัมผัสเส้นทางวิ่งธรรมชาติสู่อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรใน 3 ระยะทาง คือ 5.5 กิโลเมตร 10.5 กิโลเมตร และ 21 กิโลเมตร ทั้งนี้ หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมงานวิ่ง บุรีรัน 2023 ยังมีการจัดเลี้ยงโต๊ะจีนผลไม้พญาความแห่งบ่อทองบุรีเป็นครั้งแรก สืบสานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี หนึ่งเดียวในไทย หนึ่งเดียวในโลก อีกด้วย โดยกิจกรรมงานวิ่งการกุศล บุรีรัน 2023 จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 ซึ่งนักวิ่งชาย-หญิงที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทางเพจ BURI RUN 2023 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


จารุ สุขศรี อ.ศรีราชา 088-9499879

Related posts