ระยอง- องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ พร้อมปล่อยชุดเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

ระยอง- องคมนตรี เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ พร้อมปล่อยชุดเจ้าหน้าที่เคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก ที่ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี เดินทางไปเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์แก่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา) พร้อมให้โอวาท และให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน พร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง “การดำเนินงานของมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์”ซึ่งมีวัตถุประสงค์การดำเนินงานเพื่อสืบสาน รักษา ต่อยอด แนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนหาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่า รวมทั้งอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก มีนายไตรภพ วงศ์ไตรรัตน์ ผวจ.ระยอง

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช และนายก้องเกียรติ เต็มตำนาน ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 ร่วมการประชุมฯ ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว มุ่งเพิ่มศักยภาพเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการเฝ้าระวังช้างป่า รวมถึงเสริมสร้างความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อมานายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นประธานมอบเงินอุดหนุนเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ จำนวน 10 เครือข่ายในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา-เขาวง จำนวน 50,000 บาท พร้อมกับปล่อยตัวเจ้าหน้าที่ชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และสระแก้ว เพื่อผลักดันช้างป่าและต้อนคืนกลับสู่ป่าอนุรักษ์ และแจ้งเตือนเหตุแก่ประชาชนพื้นที่ที่ช้างป่าจะเคลื่อนผ่าน ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน

นายอรรถพล เจริญชันษา รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ กรมอุทยานฯ ได้รับงบเงินประมาณปี 2566 เพื่อจัดชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังช้างป่าเพิ่มขึ้น จำนวน 75 นาย จากเดิม 15 ชุดๆ ละ 3 นาย เพิ่มขึ้นเป็นชุดละ 8 นาย รวม 45 นาย ปัจจุบันทำให้มีชุดเคลื่อนที่เร็วทั้งสิ้น 120 นาย โดยทำหน้าที่ติดตามเฝ้าระวัง ผลักดันช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์และต้อนกลับคืนสู่ป่าอนุรักษ์ แจ้งเตือนเหตุแก่ประชาชนในพื้นที่ที่ช้างป่าจะเคลื่อนผ่านและที่ได้รับผลกระทบ เพื่อป้องกันอันตราย ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินและปฏิบัติการกู้ภัยให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนที่ประสบเหตุช้างป่าทั้งในและนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์

 

เดชา สุวรรณสาร ภาพ-ข่าว

Related posts