ชลบุรี -รมว.วัฒนธรรม ประธานพระราชทานเพลิงศพ “พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.7, พธ.ม.)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระราชทานเพลิงศพ “พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.7, พธ.ม.)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม


เทปข่าว วันที่ 19 มีนาคม 2566 เมื่อเวลา 16.00 น.ที่มณฑลพิธีเมรุลอย วัดใหญ่อินทาราม พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีพระราชทานเพลิงศพ “พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.7, พธ.ม.)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม โดยมีพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ซึ่งในพิธีพระราชทานเพลิงศพมี นาย ธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี นายสนทยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประกอบพิธีทอดผ้าไตรบังสุกุล พระเดชพระคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี พิจารณาผ้าไตรบังสุกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมวางกระทงข้าวตอกดอกไม้ และจุดไฟพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วางบนจิตกาธานบริเวณฐานฟืน


“พระราชสิทธิวิมล (เอนก ฐานิสฺสโร ป.ธ.7, พธ.ม.)” อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี อดีตเจ้าอาวาสวัดใหญ่อินทาราม สังกัดมหานิกาย ชาตะเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2477 มรณภาพ วันอังคารที่ 15 ตุลาคม 2562 อายุ 85 ปี 65 พรรษา เมื่อปี 2544 สอบได้เปรียญธรรม 7 ประโยค โดยมีสมณศักดิ์ ดังนี้
พ.ศ.2526 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นโท ที่พระครูพิพิธกิจจาภิรม
พ.ศ.2531 เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม
พ.ศ.2542 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม

วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2544 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญเปรียญ ที่พระปริยัติธาดา
วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2549 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสิทธิวิมล โสภณศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสีและมีตำแหน่งฝ่ายปกครอง ประกอบด้วย
พ.ศ.2541 เป็นเจ้าอาวาสวันใหญ่อินทาราม (พระอารามหลวง)
พ.ศ.2541 เป็นเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรี
พ.ศ.2545 เป็นรองเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี
พ.ศ.2557 เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชลบุรี

Related posts