ชลบุรี # ประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภาฯ 6 คน ขอลาออกเพื่อไปลงสมัคร ส.ส.ชลบุรีครั้งใหม่

ชลบุรี # ประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภาฯ 6 คน ขอลาออกเพื่อไปลงสมัคร ส.ส.ชลบุรีครั้งใหม่ นายกฯวิทยา ใจกว้างได้อวยพรให้ประสบความโชคดีและขอให้คงความเป็นพี่น้องกัน แม้จะอยู่คนละพรรค คนละฝ่าย ก็อย่าได้ไปแตกความสามัคคี ขอให้ยึดประโยชน์ในการทำงานเพื่อประชาชน

# เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภา อบจ.ชลบุรี มีระเบียบวาระการประชุมสภา อบจ.ชลบุรี สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ.2566 มี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุม มี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัด อบจ.ชลบุรี สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เข้าร่วมประชุมพร้อมเพรียงกัน ในการประชุมครั้งนี้ได้มีสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ที่จะไปลงสมัคร ส.ส.ชลบุรี จำนวน 6 คน ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วย ดังนี้ 1.นางสาวสุภีพันธ์ หอมหวล 2.นายคงพัชร ไขรัศมี 3.นายสุรพงษ์ นำชัยรุจิพงศ์ 4. นายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ 5.นายสงกรานต์ ภาชนะ 6.นายแมน อินทรพิทักษ์ โดยการประชุมได้มีความเป็นไปด้วยดี คณะผู้บริหารได้ยื่นญัตติขอความเห็นชอบ อาทิ ญัตติขอความเห็นชอบการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น( พ.ศ.2561-2565 ) ญัตติขอความเห็นชอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ

เพื่อแต่งตั้งให้ป็นกรรมการการศึกษาของ อบจ.ชลบุรี ญัตติขออนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.2564 2565 2566 ญัตติขออนุมัติการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯลฯ การประชุมทางสมาชิกสภาฯ ล้วนได้ให้ความเห็นชอบไปได้ด้วยดีทะ้งหมด และการประชุมได้มาถึงระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ ได้มีนายอนันต์ ปรีดาสุทธิจิตต์ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเกาะจันทร์ ได้ลุกขึ้นกล่าวอำลาเพื่อนๆสมาชิกสภาฯ ทุกคน รวมถึงคณะผู้บริหาร อบจ.ขลบุรี ข้าราชการ ในโอกาสที่จะไปลงสมัครรับเลือกตั้งส.ส.ชลบุรี เขต5 พรรคเพื่อไทย มีความดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกัน ในการสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี หรือ เข้าไปเล่นการเมืองใหญ่ เราไม่ควรแบ่งพรรคแบ่งพวก อยากจะให้เราอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้อง ความแตกแยกทำให้เกิดภาพที่ไม่ดี เราคนชลบุรีด้วยกันน่าจะพูดคุยกันได้ เพื่อผลประโยชน์ของชาวชลบุรีด้วยกัน ฯลฯ

ทางด้านของนายสุรพงษ์ นำชัยรุจิพงศ์ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอเมืองชลบุรี ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรีเขต3 พรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวในสภาฯ ว่า ผมเองดีใจที่ได้เข้ามาเป็นสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรีและได้ทำงานร่วมกับทางคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พวกเราทุกคน ผมเองจะลาออกจากการเป็นสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เพื่อจะไปลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ครั้งใหม่ มีความตั้งใจในการทำงานให้กับจังหวัดชลบุรีและประชาชนชาวชลบุรีและพวกเราทุกคนยังคงมีความเป็นเพื่อนและพี่น้องกันเหมือนดังเดืม พบปะพูดคุยกันได้ตลอด ครับ ฯลฯ ส่วนทางด้านนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี กล่าวว่า ผมทำงานไม่ได้เคยมีปัญหาอะไรกับใคร ท้องถิ่น อบต. เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร ฯลฯ ผมจัดสรรงบประมาณลงไปให้หมด ไม่ได้มีการแบ่งพรรค แบ่งพวก แม้ช่วงลงเลือกตั้งจะมีการแข่งขันกันก็ตามที แต่ผมยึดในการทำงานเพื่อสร้างประโยชน์สุขให้กับประชาชนเป็นสำคัญ การเมืองใหญ่จะแข่งขันกัน ก็แข่งกันไปครับ แต่ความเป็นคนชลบุรี ความเป็นพี่เป็นน้อง ที่ได้เคยรู้จักรักใคร่กัน เคยทำงานร่วมกันมา อยากจะให้เหมือนเดิม อย่าได้ไปสร้างความแตกแยกแต่อย่างใด ขอให้เราคงความเป็นพี่น้องกันเอาไว้ ผมเองไม่แบ่งแยกความเป็นพี่เป็นน้อง ผมเองจะยึดประชาชนเป็นหลักในการทำงานและสร้างประโยชน์สุขให้ชาวชลบุรีทุกคน

 

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว โทร.081 8620247

 

Related posts