ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการประชุมวิชาการ รวมพลัง อสม.ก้าวต่อไป สู่ สมาร์ท อสม.และ หมอประจำบ้าน เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มี อสม.ร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดโครงการประชุมวิชาการ รวมพลัง อสม.ก้าวต่อไป สู่ สมาร์ท อสม.และ หมอประจำบ้าน เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มี อสม.ร่วมงานจำนวนมาก

https://youtu.be/r5yeixrRJ8s

# เมื่อเวลา 09.30 นาฬิกา วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมแก้วเจ้าจอม สำนักงาน อบจ.ชลบุรี ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชุมวิชาการ รวมพลัง อสม.ก้าวต่อไป สู่ สมาร์ท อสม.และ หมอประจำบ้าน เนื่องในวัน อสม.แห่งชาติ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2566 มี นายแพทย์ อภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี นายเรวัต ผลลูกอินทร์ รอง นายก อบจ.ชลบุรี นายพันธ์ศักดิ์ เกตุวัตถา รองนายก อบจ.ชลบุรี นายนภดล คุ้มครอง เลขานุการนายก อบจ.ชลบุรี นายเดชา จันทร์เล็ก ประธานสภา อบจ.ชลบุรี และสมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี นายอัมรินทร์ นิ่มนวล ประธานชมรม อสม.จังหวัดชลบุรี

พร้อมด้วย ปลัด อบจ.ชลบุรี ประธาน อสม. 11 อำเภอ และ อสม.ชลบุรี ร่วมงานจำนวน 300 คนเศษ โดยทางผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี และ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี (อสม.ชลบุรี) เพื่อนสนับสนุนให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ได้ร่วมกิจกรรมด้านสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน สร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติ อสม. ฯลฯ โดยภายในงานนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรีและ นายอภิรัต กตัญญุตานนท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี ได้มีการมอบโล่และใบประกาศเกียรติให้กับ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัด จำนวน 8 คน

และได้มีการมอบโล่ เข็มเชิดชูเกียรติให้กับ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับเขต จำนวน 2 คน และ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับภาค จำนวน 2 คน และ นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรีได้มอบเงินชมรม อสม.จังหวัดชลบุรี ให้กับ อสม.ที่มีผลงานดีเด่นระดับจังหวัดชลบุรี จำนวน 8 คน อสม.ผู้มีผลงานดีเด่นระดับเขตจำนวน 2 คน และอสม.ผู้มีผลงานดีเด่นระดับภาค จำนวน 2 คนอีกด้วย พร้อมกับได้มอบประกาศนียบัตรอบรม อสม.ใหม่ ให้กับประธาน อสม.ระดับอำเภอ เพื่อนำไปมอบให้กับ อสม.ใหม่ จำนวน หนึ่งพันกว่าคนด้วยกันที่ได้รับการอบรมไปแล้ว และภายในงานยังได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงของ อสม.อำเภอเมืองชลบุรี และ อสม.อำเภอสัตหีบ สร้างสีสันและความสุข ความสนุกสนานภายในงานเป็นอย่างมากทีเดียว

 

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว โทร.081 8620247

Related posts