ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดและส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ มี นายอำเภอ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมงานจำนวนมาก

ชลบุรี # วิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เปิดและส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ มี นายอำเภอ นักการเมือง ผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ ร่วมงานจำนวนมาก

# เมื่อเวลา 11.00 นาฬิกา วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2566 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี นายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี เป็นประธานพิธีเปิดและส่งมอบอาคารอเนกประสงค์โรงพยายาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง โดยมี นายสมชาย ติรัตนสรณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง เป็นผู้กล่าวรายงาน มี พระมหาอุทัย อุทโย เจ้าอาวาสวัดจรุงปรีชารามฯ ประธานพิธีสงฆ์ และได้มี นางปณิดา พันธ์ุโชติ นายอำเภอหนองใหญ่ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อและอดีตผู้อำนวยการฝ่ายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ ( ปัจจุบันย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อไทย )

นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ อดีต ส.ส.ขลบุรี พรรคพลังประชารัฐ ปัจจุบันเป็นว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต4 พรรคเพื่อไทย นายวัฒนพงศ์ ศรีเมธารักษ์ สมาชิกสภา อบจ.ชลบุรี เขตอำเภอหนองใหญ่ นายไพโรจน์ กังวลกิจ นายก อบต.หนองเสือช้าง นายวรวุฒิ เนื่องจำนงค์ รองนายก อบต.หนองเสือช้าง นายไพชยนต์ กังวลกิจ อดีตประธานสภาการเกษตรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย ข้าราชการ สมาชิกสภา อบต.หนองเสือช้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล อาสาสมัครสาธารณสุข( อสม.) พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก สำหรับอาคารอเนกประสงค์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง ก่อสร้างด้วยงบประมาณ อบจ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,538,660 บาท

โดยจะใช้เป็นสถานที่จัดอบรมให้ความรู้และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมสุขภาพแก่ประชาชนในด้านต่างๆอันจะนำมาซึ่งสุขภาวะที่ดียิ่งขึ้นของประชาชนตำบลหนองเสือช้างต่อไป และภายหลังจากนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ได้ทำพิธีเปิดและส่งมอบอาคารฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้เป็นประธานในการรับมอบเงินสมทบทุนการจัดสร้างห้องจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุ และผู้พิการ จากบริษัท พี เอส ซี สตาร์ซ โปรดักส์ จำกัด จำนวนเงิน 100,000 บาท และ บริษัท ซิมสุลาลัย จำกัด จำนวนเงิน 50,000 บาท พร้อมทั้งเป็นประธานพิธีทอดถวายองค์ผ้าป่าสามัคคีวัดจรุงปรีชารามฯ เพื่อสมทบทุนการจัดสร้างห้องจัดเก็บอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วย ผู้สูงอายุและผู้พิการ และจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง

โดยทางนายกฯวิทยา คุณปลื้ม ประธานพิธีได้มอบเงินส่วนตัวจำนวนหนึ่งในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีฯ และได้มี ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ คณะ อาสาสมัครสาธารณสุข พ่อค้า นักธุรกิจ แขกผู้มีเกียรติและประชาชน ร่วมบริจาคเงินทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีฯ ได้ยอดเงินกว่าหนึ่งล้านบาทด้วยกัน สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับนายวิทยา คุณปลื้ม นายก อบจ.ชลบุรี ประธานพิธี รวมถึง นายอำเภอหนองใหญ่ ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและบุคคลากรของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้าง พ่อค้า นักธุรกิจ อาสาสมัครสาธารณสุข แขกผู้มีเกียรติและประชาชนที่มาร่วมงานเป็นอย่างมากทีเดียว

 

# ภาพ/ข่าว วิรัช หนูขาว โทร. 081-8620247

Related posts