จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

จ.นครนายก : วิทยาลัยเทคนิคนครนายกจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2566

24 มีนาคม 2566 ที่อาคารโดมอเนกประสงค์ “วิทยาลัยเทคนิคนครนายกร่มเย็น77ปี” นายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 ได้เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2506 ให้แก่นักเรียน นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 713 คน

แยกเป็นระดับประกาศวิชาชีพ(ปวช.)จำนวน 351 คนและประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) จำนวน 362 คน โดยมีนางสาวสุกัญญา สุขสถาน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก พร้อมคณะให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นกำลังและร่วมแสดงความยินดีแก่นักเรียนและนักศึกษาที่จบการศึกษาได้มีความภาคภูมิใจและร่วมแสดงความยินดี ท่ามกลางบรรยากาศของผู้ปกครอง ญาติพี่น้องที่รอคอยผู้สำเร็จการศึกษาร่วมในพิธีกันเป็นจำนวนมาก

นพพร ชูทรัพย์ / รายงานตัว

Related posts