ชลบุรี-“นายกแห้ง” ไม่นิ่งนอนใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขถนน รย.2015

ชลบุรี-“นายกแห้ง” ไม่นิ่งนอนใจแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนประสานผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขถนน รย.2015


วันที่ 29 มีนาคม 2566 นายจำเนียร กีทีปกูล นายก อบต.เขาไม้แก้ว มอบหมายให้นายสุระเชษฏ์ สำราญ ผู้อำนวยการกองช่าง พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงตรวจสอบถนนสายบ้านภูไทรเชื่อมอมตะ รย 2015 ในเขตความรับผิดชอบของทางหลวงชนบท ระยอง 2015 ตามคำร้องเรียน ร้องทุกข์ เนื่องจากมีการก่อสร้างทำให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดเส้น ทางกองช่างจึงเข้าประสานงานกับสำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างถนนสาย รย 2015 แยก ทล.36 – ทล.331 (ทางหลวงชนบทระยอง)ให้เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาตามคำร้องเรียนร้องทุกข์ และอาจจะเกิดอันตรายแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา


ภาพ/ข่าว-ฐานภัทร อะเวลา ( เอก ชลนิวส์) นภชนก เหมือนนามอญ ผู้อำนวยการชลนิวส์ ทีวี online รายงานจากศูนย์ข่าวชลนิวส์ ทีวี online 8/68 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี โทร 087-6142444

Related posts