กรรมการสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ออกโรงป้อง ดร.ฉวีวรรณ

กรรมการสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ออกโรงป้อง ดร.ฉวีวรรณ คำพา ชี้วิจารณ์เศรษฐกิจเป็นเครื่องสะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ประกอบการและสมาชิกของสมาคมฯ ให้นักการเมืองได้รับรู้เพื่อปรับปรุงแก้ไข จี้ แรมโบ้ เอาเวลาไปทำประโยชน์ให้ประเทศชาติดีกว่าจ้องทำลายคนเห็นต่าง

จากกรณีที่ ดร.เสกสกล อัตถาวงศ์ หรือ “แรมโบ้ อีสาน” ที่ปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา และคณะกรรมการพรรครวมไทยสร้างชาติ ยังไม่หยุดการกล่าวหา ดร.ฉวีวรรณ คำพา นายกสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ว่าสนับสนุนพรรคการเมืองฝั่งตรงข้ามจนมองไม่เห็นการทำงานของรัฐบาล และนายกรัฐมนตรี

อีกทั้งยังกล่าวหาสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ฯ ว่าเป็นสมาคมขี้ไก่ และการออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาของ ดร.ฉวีวรรณ ทำให้ชื่อเสียงของสมาคมฯ เสียหายนั้น

ล่าสุดในวันนี้ ( 1 เม.ย.) นายนาคิน ทิชาชาติ กรรมการสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่า กำลังทำให้สมาชิกและคณะกรรมการสมาคมฯ เกิดความไม่สบายใจเช่นเดียวกับตนเอง เพราะนับตั้งแต่ ดร.ฉวีวรรณ ได้รับเลือกให้เป็นนายกสมาคมฯ ได้ปฏิบัติตามรวมทั้งทำนุบำรุงสมาคมฯ มาโดยตลอด

โดยสิ่งที่ ดร. ฉวีวรรณ พูดถึงวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง 8 ปีที่ผ่าน เป็นสิ่งที่เห็นและเกิดขึ้นจริงในประเทศไทยที่ประชาชนส่วนใหญ่รับรู้ได้ และหากประชาชนอยู่ดีมีสุข เศรษฐกิจดี ธุรกิจเจริญรุ่งเรืองจริงคงไม่มีใครเดือดร้อนและไม่มีใครออกมาวิจารณ์เช่นนี้

“ สิ่งที่ ดร.ฉวีวรรณ กล่าวไม่ได้ด่าว่าหรือโจมตีใคร นักการเมืองเองต่างหากที่ควรเก็บคำแนะนำเหล่านี้ไปปรับปรุงเพื่อพัฒนาแก้ไขให้บ้านเมืองเราดีขึ้น ไม่ใช่มัวแต่มองว่าใครใส่ร้ายป้ายสีตนเองหรือฝ่ายตนเอง ที่สำคัญ นายแรมโบ้ ควรเอาเวลาที่มีค่าของท่านไปทำประโยชน์ให้บ้านเมือง และลูกหลานของพวกเราในอนาคตข้างหน้าจะดีกว่า ”

นายนาคิน ยังเผยอีกว่าในแต่ละปี ดร.ฉวีวรรณ มีแต่ทำบุญและให้ทาน รวมถึงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา สร้างงาน สร้างคน สร้างโอกาสให้มากมาย อีกทั้งช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนให้พ้นทุกข์ ให้มีโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็ก ๆ ในถิ่นทุรกันดารซึ่งทั้งหมดมาจากทรัพย์สินส่วนตัวโดยที่ ไม่เคยเห็นเปิดรับบริจาคหรือเรี่ยไรกับใครอีกทั้งยังให้ความร่วมมือกับส่วนราชการเป็นอย่างดี

เช่นเดียวกับ นายวชีระ มีคำ กรรมการสมาคมฯ การออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง 8 ปีที่ผ่านมาเป็นการสะท้อนความรู้สึกของผู้ประกอบการในฐานะนายกสมาคมฯ ที่ได้รับฟังปัญหาจากสมาชิก เพื่อให้นักการเมืองได้เห็นถึงภาคเอกชนและประชาชนต้องพบเจอ

“ โดยส่วนตัวแล้วจากการที่ได้ทำงานร่วมกับ ดร.ฉวีวรรณ ท่านไม่เคยมีข้อด่างพลอยมีแต่คอยช่วยเหลือสังคม และการศึกษา และให้ความช่วยเหลือหน่วยงานราชการ รวมทั้งพี่น้องประชาชน ตามชนบทท่านก็ดูแลมาตลอด โดยไม่เคยขอรับบริจาค หรือขอรับเงินช่วยจากสมาชิกของสมาคมฯ เลย”นายวชีระ มีคำ กล่าว

Related posts