สระบุรี​/ธนาคารออมสินมอบฝ่ายมีชีวิตกิจกรรมฟื้น​ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำ​ กิจกรรม “สร้างฝ่ายมีชีวิต” (ชมคลิป)

สระบุรี​/ธนาคารออมสินมอบฝ่ายมีชีวิตกิจกรรมฟื้น​ฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำ​ กิจกรรม “สร้างฝ่ายมีชีวิต”

 

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=Z-jNYUJIuCE[/embedyt]

วันที่ 29 ธันวาคม 2562​เวลา08.30น. ณ บริเวณท่าน้ำวัดมวกเหล็กนอก หมู่ที่ 3​ ตำบลหมวกเหล็ก​ อำเภอหมวกเหล็ก​ จังหวัดสระบุรี​ มีดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย​ ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นายพลวรรธน์ เทียนชัยมงคล​ นายอำเภอหมวกเหล็ก​ นายสิทธิวัช หวังสวัสดิ์​ นายกเทศมนตรีตำบลหมวกเหล็ก​ นางจารุมัย​ สุขรอด​ ผู้อำนวยการเขตธนาคารออมสินเขตสระบุรีให้การต้อนรับ​ พร้อม​หัวหน้าส่วนราชการ​ ผู้บริหาร พนักงานธนาคารออมสิน


และชาวบ้านชุมชนตำบลมวกเหล็กร่วมกิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมการจัดการน้ำและส่งมอบฝ่ายมีชีวิตเนื่องจากทรัพยากรน้ำมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไม่สามารถปฏิเสธได้ ดังพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระบรมชนการิเบธมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2539 ตอนหนึ่งที่ว่า “หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำ น้ำบริโภค และน้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะชีวิต​อยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำ คนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้า คนอยู่ได้ แต่ถ้าไม่มีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้​ ”

ธนาคารออมสินในฐานะที่มีบทบาทเป็นธนาคารเพื่อประชาชน และมีพันธกิจสำคัญในเรื่องของการ “ออมน้ำ ออมเศรษฐกิจ ออมสังคม​” จึงเล็งเห็นความสำคัญที่จะมีส่วนสนับสนุนให้ประชาชนมีระบบการบริหารจัดการน้ำให้เกิด​ ประสิทธิภาพสูงสุดตามลักษณะของแต่ละพื้นที่ ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมุ่งสร้างความเข้มแข็งให้ประชาชนในลักษณะที่พึ่งตัวเอง ด้วยเชื่อมั่นว่าหากแก้ไขปัญหาการจัดการน้ำ ย่อมส่งผลดีต่เศรษฐกิจครัวเรือน เกิดเป็นความผาสุขโดยรวมของสังคม จึงได้ริเริ่มดำเนินการ “กิจกรรมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การจัดการน้ำและปล่อยปลาคืนสู่ลำน้ำในเขตอภัยทานท่าน้ำวัดหมวกเหล็กนอกจำนวน150ตัว


โดยธนาคารออมสินร่วมกับ อำเภอมวกเหล็ก เทศบาลตำบลมวกเหล็ก กองพันทหารม้าที่ 23 กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ วัดมวกเหล็กนอก พี่น้องชาวบ้านตำบลมวกเหล็ก ได้ร่วมกันสร้างฝายมีชีวิตขึ้น เพื่อประโยชนีในการชะลอน้ำในช่วงน้ำหลาก และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง และยังเป็นการสร้างความสมดุลให้แก่ธรรมชาติ โดยวัสดุที่ใช้ในการสร้งฝ่ายเป็นวัสดุธรรมชาติ การสร้างฝายมีชีวิตในครั้งนี้


/ดำรงค์  ชื่นจินดา

Related posts