ปทุมธานี-ชาวบ้านสุดทนสร้างฝายกั้นน้ำไม่รอหน่วยงานราชการสู้ภัยแล้ง

ปทุมธานี-ชาวบ้านสุดทนสร้างฝายกั้นน้ำไม่รอหน่วยงานราชการสู้ภัยแล้ง

 


เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563 เวลา 14:30 น. พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และทีมงานคนรักปทุม ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบภัยแล้งที่อำเภอหนองเสือ พบว่ามีกลุ่มประมาณ 50 คน ได้ร่วมกันจ้างรถแม็คโครสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อในการเกษตร ที่คลองระบายที่ 12 ตำบลสนั่นรักษ์ อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี และได้สอบถามความเดือดร้อน และช่วยเหลือประสานติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ประตูระบายน้ำคลอง 10 ตำบลบึงสนั่นรักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อลดความเดือดร้อนของประชาชนช่วงภัยแล้ง

เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่ตามคลองซอยต่าง ๆ ต้องการน้ำเพื่อใช้เลี้ยงพืชผลทางการเกษตร แต่สภาพระดับน้ำภายในคลองกลับแห้งขอด จึงต้องสูบน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์เข้ามายังคลองซอยเพื่อให้เกษตรใช้น้ำเลี้ยงพืชผล ส่วนสภาพน้ำภายในคลองระบายน้ำที่ 12 ปริมาณน้ำลดลงมาก มีชาวบ้านต้องร่วมกันสร้างฝายกั้นน้ำ เพื่อเก็กกักน้ำไว้ใช้แปลงเกษตร โดย พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง และทีมงานคนรักปทุม ได้ลงพื้นที่สอบถามความเดือดร้อน เบื้องต้นได้ร่วมบริจาคช่วยเหลือค่าน้ำมันเพื่อสูบน้ำไปใช้ในการเกษตร นายอำนวย รอดประชา อายุ 60 ปี ชาวอำเภอหนองเสือ กล่าวว่า ชาวบ้านได้เดือดร้อยจากภัยแล้งมาได้ 2 เดือนแล้ว

ชาวบ้านจึงรวมตัวกันสร้างฝายกั้นน้ำ โดยตั้งเครื่องสูบน้ำตรงบริเวณนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร จำนวน 2,475 ไร่ มีทั้งปลูกพืชผัก ดอกไม้ประดับ ส่วนชาวนาได้ขอร้องให้หยุดทำนากัน การสูบน้ำเราได้เรี่ยรายจากชาวบ้านบริจาคค่าน้ำมัน โดยแบ่งเวรการสูบน้ำเพื่อให้ชาวบ้านสามารถได้น้ำอย่างพอเพียง อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องผู้ใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีช่วยเหลือค่าน้ำมัน ที่ชาวบ้านชาวสวนต่างต้องการน้ำเพื่อใช้เลี้ยงพืชผลทางการเกษตร ปัจจุบันชาวสวนต้องน้ำเยอะ กว่าจะเข้าหน้าฝนก็คงอีกนาน อยากจะให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มาช่วยเหลือชาวบ้าน เราไม่อยากจะผลักภาระไปให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ทั้งนี้เราดีใจที่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง พร้อมทีมคนรักปทุมได้ลงพื้นที่สอบถามความเดือดร้อนของชาวบ้านที่ส่วนใหญ่เลย มักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม


นายเฉลิมพงษ์ รังสิวัฒนศักดิ์ สมาชิคองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี กล่าวว่า หลังจากเกิดภัยแล้งขั้นวิกฤต ขึ้นมาภายในจังหวัดปทุมธานี ทาง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ว่าที่ผู้สมัครนายก อบจ.ปทุมธานี ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน ได้ช่วยเหลือในการตัดหาเครื่องสูบน้ำ และค่าน้ำมันเพื่อสูบน้ำ ส่วนพื้นที่คลองระบายน้ำที่ 12 ได้มีชาวบ้านร่วมตัวกันสร้างฝายกั้นน้ำไว้ในในการเกษตรกรรม ซึ่ง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง ได้มอบเงินจำนวน 50,000 บาท ผ่านมาทางตนเพื่อใช้เป็นทุนในการแก้ไขปัญหาและวางแผนนโยบายการจัดการบริหารน้ำให้เกษตรกรมีการสามัคคี พลัดกันสูบน้ำ เพื่อให้ใช้น้ำอย่างทั่วถึงไปยังชุมชนต่าง ๆ ทั้งคลองระบายน้ำที่ 12 โดยให้ตนเองเป็นผู้ประสานงานและวางแผนการใช้น้ำ ซึ่งคลจะช่วยประทังช่วยเหลือชาวบ้านได้ไม่นาน หากไม่มีหน่วยงานภาคราชการเข้ามาช่วยเหลือ ในอนาคตชาวบ้านจะต้องเดือดร้อนหนักแน่ ๆ

***ภาพ/ข่าว ประภาพรรณ ขาวขำ รายงาน***

Related posts